ATTACKED US PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av attacked us i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 82, Tid: 0.043

Eksempler på bruk av Attacked Us i en setning og oversettelsene deres

You attacked us.
Dere angrep oss.
He came in and attacked us and stole all my money!
Han kom inn og angrep oss og stjal alle pengene mine.
A man attacked us.
Noen overfalt oss.
But the men that attacked us had access to our flight plan.
Men mennene som angrep oss hadde tilgang til flyveplanen vår.

This was on the neck of the people who attacked us.
De som overfalt oss, hadde dette merket på halsen.
They have attacked us!
De har angrepet oss!
Just the galaga that attacked us, that doesn't exist anymore.
At galaga-versjonen som angrep oss, ikke eksisterer lenger.
But someone attacked us.
Men noen angrepet oss.
This is the man who attacked us in Paris!
Dette er mannen som overfalt oss i Paris!

We now understand the entities that attacked us were made of energy.
Det som angrep oss, var laget av energi.
They're dead or they would have attacked us right away.
De er døde, ellers hadde de straks angrepet oss.
Otherwise, they would have attacked us.
Ellers hadde de angrepet oss.
Your ship attacked us.
Deres skip angrep oss.
The ship that attacked us must still be in orbit.
Skipet som angrep oss må fortsatt være i bane.
The genii attacked us.
Geniene angrep oss.
You attacked us.
Your people attacked us.
Dine folk angrep oss.
He...- he was like a monster. he attacked us.
Han var et monster og angrep oss.
But, kenai, he attacked us.
Men, kenai, han angrep oss.
We... we were traveling through orleans, and some men attacked us.
Vi... vi reiste gjennom orléans, og noen menn angrep oss.
They were cheng's men that attacked us.
Det var chengs menn som angrep oss.
I found the ion trail of the ship that attacked us.
Jeg fant ion-sporet etter skipet som angrep oss.
Satellites picked up an encoded communication signal from the group that attacked us.
Satelliten fanget opp et kodet signal fra gruppen som angrep oss.
They attacked us.
A german fighter just attacked us.
Vi ble angrepet av et tysk fly.
They attacked us!
Poland attacked us!
You know, this isn't the first time he attacked us.
Du vet at dette er ikke første gangen han har angrepet oss.
The thing that attacked us that ripped the Dean's eyes out, seems like it might be from fillory.
Tingen som angrep oss og rev ut rektors øyne var visst fra fillory.
When you were in the hospital, the woman who attacked us came back with her partner.
Når du var på sykehuset, kom den kvinnen som angrep oss sammen med partneren sin.

Resultater: 82, Tid: 0.043

SYNONYMER

S Synonymer for "attacked us"


ambushed us

"Attacked us" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer