AWAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "away" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 865, Tid: 0.3019

vei seg unna deg vekk av gårde bortreist deg bort fra deg deg borte avstand avgårde

Eksempler på Away i en setning

Go away and don't never come back no more.
Gå din vei og kom aldri tilbake.
Unclear. we think he got away in the snow storm or.
Vi tror han kom seg unna i snøstormen.
Walking away and then coming back.
Å gå din vei, og komme tilbake.
Get away from us!
Kom deg vekk fra oss!
You don't just walk away after 30 years.
Man går ikke bare sin vei etter 30 år!
Either something that got away, or something they want.
Enten noe som kom seg unna, eller noe de vil ha.
Therefore turn away from them for some time.
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
He sails away on a turtle?
Han seiler av gårde på en skilpadde.
You turn around, walk away, and never come back, ever.
Snur du deg, går din vei og kommer aldri tilbake.
He got away, but i got a good look at him.
Han kom seg unna, men jeg fikk sett ham.
Folks will be stayin' away, they hear y'all are out here.
Folk vil holde seg unna om de hører at dere er her.
Nord was sent away this afternoon.
Nord ble sendt av gårde i ettermiddag.
You could walk away.
Du kan gå din vei.
You just told me he's away with a woman you got upset about.
Han er bortreist med kvinnen du ble opprørt over.
And turn away from them for some time.
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
Get away from me.
Kom deg bort fra meg.
She would have gotten away with it, you realize that?
Hun hadde kommet seg unna med det.
Therefore turn away from them till a time,
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
They have probably heard us and flown away.
De har sikkert hørt oss og flydd sin vei.
I took him away, and i killed him.
Jeg fraktet ham av gårde og drepte ham.
He was away then when dao anchalee arrived in frankfurt.
Han var bortreist da dao ankom til Frankfurt?
I want you to let him walk away.
Jeg vil at du lar ham gå sin vei.
And turn away from them till a time.
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
Hey, get away from the window!
Hei! kom deg bort fra vinduet!
People are away, the streets are empty.
Folk er bortreist, gatene er tomme.
Put that gun away, tom.
Legg fra deg våpenet, tom.
Myrcella sent away to Dorne?
Myrcella sendt av gårde til Dorne?
He must have got away.
Han må ha kommet seg unna.
She did fly away on a dragon and not come back.
Hun fløy av gårde på en drage og kom ikke tilbake.
Stay away from me now.
Hold deg borte fra meg nå.

Resultater: 865, Tid: 0.3019

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "away"


from thee
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer