BABY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av baby i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5035, Tid: 0.0878

Eksempler på bruk av Baby i en setning og oversettelsene deres

It 's me, baby fritz, and i love you!
Det er meg, baby fritz, og jeg elsker deg.
You are not giving my baby bad blood.
Du gir ikke barnet mitt dårlig blod.
He 's my baby, and you should not be smoking.
Han er min baby, og du burde ikke røyke.
You gave my baby bad blood.
Du ga barnet mitt dårlig blod.

Baby how are you feeling?
Kjære, hvordan føler du deg?
But, baby, i am telling you.
Men, baby, jeg sier deg.
I gotta get my baby and take him to my sister 's.
Jeg må få min baby og ta ham til min søster's.
Hello, baby, i am home.
Hei, skatt, jeg er hjemme.
No, baby, i only do that with you.
Nei, kjære, jeg gjør det bare med deg.
We need your baby.
Vi trenger barnet ditt.
Baby, we are parents now.
Kjære, vi er foreldre nå.
Our baby would have been so beautiful.
Vår baby ville ha vært så vakker.
We need our baby now!
Vi trenger barnet vårt nå!
I love you, baby, even when you are tense.
Jeg elsker deg, skatt, selv når du er anspent.
Nikita, baby, that was 10 years ago.
Nikita, vennen, det er 10 år siden.
I need my baby.
Jeg trenger barnet mitt.
Kelly, baby, come here.
Kelly, skatt. kom her.
I want my baby back.
Jeg vil ha ungen min tilbake.
Yes, baby, i know.
Ja, vennen, jeg vet det.
Callie is not my baby.
Callie er ikke min baby.
I do not know, baby.
Jeg vet ikke, kjære.
No, i am not hungry, baby.
Nei, jeg er ikke sulten, vennen.
Mom and jody stole my baby from the hospital.
Mamma og jody stjal barnet mitt fra sykehuset.
Just you and me and the pump, baby.
Bare du og jeg, og pumpa, baby.
We are okay, baby.
Vi er ok, kjære.
Baby, you are not crying.
Skatt, du gråter ikke.
He 's my baby.
Han er ungen min.
And, baby... you are a very wise man.
Og elskling... du er en svært klok mann.
I do not know, baby.
Jeg vet ikke, vennen.
Welcome to your new home, baby.
Velkommen til ditt nye hjem, kjære.

Resultater: 5035, Tid: 0.0878

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer