Oversettelse av "baby" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 2148, Tid: 0.1585

barnet kjære skatt vennen ungen elskling søta snuppa vesla barn skatten venn elsklingen

Eksempler på Baby i en setning

He gave my baby to viktor.
Han ga barnet mitt til viktor.
Hello? laurel, baby, where are you?
Laurel, kjære, hvor er du?
Mom and jody stole my baby from the hospital.
Mamma og jody stjal barnet mitt fra sykehuset.
Laurel, baby, what's wrong?
Laurel, kjære, hva er galt?
Oh, baby, you're having a nightmare?
Å, skatt. hadde du et mareritt?
Give me back my baby.
Gi meg barnet mitt tilbake.
Nikita, baby, that was 10 years ago.
Nikita, vennen, det er 10 år siden.
John, it's our baby.
Det er barnet vårt, john.
Oh, baby, i got a million of them.
Å, kjære, jeg har millioner av dem.
But, baby, believe me, i know it.
Men, skatt, tro meg, jeg vet det.
Baby, we are parents now.
Kjære, vi er foreldre nå.
That's my baby.
Det er barnet mitt.
Nicky, baby, what's happening?
Nicky, vennen, hva skjer?
Kelly, baby, come here.
Kelly, skatt. kom her.
Shoot my baby, i could kill him.
Skøyt ungen min, jeg kunne drept ham.
Oh, baby, be strong for me.
Å, kjære, vær sterk for meg.
Baby, you're not crying.
Skatt, du gråter ikke.
I want to see my baby.
Jeg vil se barnet mitt.
Baby, just shoot him, please.
Bare skyt han elskling, vær så snill.
My baby could have been killed, tony.
Ungen min kunne blitt drept, tony.
Yeah, baby, where are you?
Ja. vennen, hvor er du?
Yeah, baby, it's over.
Ja, kjære, det er over.
Baby, you're overreacting.
Elskling, du overreagerer.
Promise, baby, i will be.
Jeg lover, vennen, jeg skal være.
DOROTHY: I'm going to get my baby back.
Jeg skal fa ungen min tilbake.
I can't live without my baby.
Jeg kan ikke leve uten barnet mitt.
Yeah. baby, you raped me.
Ja, skatt, du voldtok meg.
Shi... hey, baby, give me the hot dogs.
Dæve... hei, søta, gi meg pølsene.
Kelly, it's my baby.
Det er ungen min, kelly.
No! please, don't take my baby.
Nei, ikke ta barnet mitt.

Resultater: 2148, Tid: 0.1585

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "baby"


boy
drinks
honey
kids
girl
buddy
affection
friends
sweetie
pumpkin
love
sons
pal
dear
infants
cupcake
cub
girlie
doll
sissies
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer