Oversettelse av "back" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 4962, Tid: 0.2108

igjen ryggen tiibake kommet tilbake tilbake til støtter rygg komme tilbake støtte kommer tilbake støttet kom tilbake

Eksempler på Back i en setning

If you weren't holding back, it would be 140.
Hvis du ikke holdt igjen, ville det vært 140.
When are you coming back, Bijou?
Når kommer du igjen, Bijou?
But amalie broke her back and died.
Amalie brakk ryggen og døde.
Get on my back.
ryggen min!
Why can't you get back together with Leonard?
Hvorfor kan du ikke bli sammen igjen med Leonard?
They should have been back by now, payte.
De skuiie vært tiibake nå, payte.
Is she back with the beer yet?
Er hun kommet tilbake med ølet?
We can be back before the germans miss us.
Vi kan være tiibake før tyskerne savner oss.
She went behind my back and turned my own mother against me.
Hun gikk bak ryggen min og fortalte moren min.
They can chew you up, but they gotta spit you back out.
De kan tygge deg, men de må spytte deg ut igjen.
She would been on her back awhile before he moved her.
Hun har ligget på ryggen en stund... før han flyttet henne.
Charlie and i are back together.
Jeg og charlie er sammen igjen.
Back from the war, i see.
Tiibake fra krigen, ser jeg.
Grace, fatboys is, like, all the way back by our hotel.
Grace, Fatboy's er helt tilbake til hotellet vårt.
Is felicity not back yet?
Er ikke felicity kommet tilbake enda?
And be back by 4:00.
Og være tilbake til fire.
Moneypenny, is 007 back from that african job?
Moneypenny! er 007 tiibake fra den Afrika-jobben?
And you always have my back.
Og du støtter meg alltid.
She could sit on your back and paddle you up the thames.
Hun kan sitte på ryggen din og paddle.
I can't let them take ben back.
Jeg kan ikke la dem ta ben igjen.
They aren't back yet.
De har ikke kommet tilbake ennå.
You need to go back to barstow.
Dra tilbake til barstow.
Put'em on my back.
Legg dem på ryggen min.
About melanie being back from the dead?
Om at melanie var kommet tilbake fra de døde?
I got your back, jay.
Jeg støtter deg, jay.
I will call you back, bob.
Jeg ringer tiibake, bob.
And all the while, behind my back, you were promising her producer.
Samtidig, bak min rygg, lovte du henne akkurat det hun fortjente.
I don't want to get back together with penny.
Jeg vil ikke bli sammen med penny igjen.
When she stood with her back to you?
Da hun sto med ryggen til deg?
Karl and i are back together.
Karl og jeg er sammen igjen.

Resultater: 4962, Tid: 0.2108

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "back"


to go back
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer