Oversettelse av "be" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 105321, Tid: 0.2645


Eksempler på Be i en setning

Could be lenny.
Kan være lenny.
You would not be treated like a child.
Du ville ikke bli behandlet som et barn.
Toby could be the killer.
Toby kan være morderen.
Don't be scared, cody.
Ikke vær redd, cody.
Diana should be with stan volker.
Diana bør være med stan volker.
Remicade will be given to you by your doctor or nurse.
Remicade vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier.
I would not be sitting here.
Jeg ville ikke ha sittet her.
Remsima will be given to you by your doctor or nurse.
Remsima vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier.
Rajesh, don't be a child.
Rajesh, ikke vær som et barn.
Max can be unhappy.
Max kan være ulykkelig.
I don't wanna be a vegetable, barry.
Jeg vil ikke bli en grønnsak, barry.
You must be colonel mitchell.
Du må være oberst mitchell.
Don't be childish now.
Vær ikke barnslig nå!
They could be working with simpson.
De kan ha jobbet med simpson.
The brainstem must be destroyed or severed from the spinal cord.
Hjernestammen skal ødelegges eller kuttes fra ryggmargen.
Could be up from mexico.
Kan ha kommet fra mexico.
You must be mary elizabeth.
Du må være mary elizabeth.
Paris cannot be taken without you.
Paris kan ikke bli tatt uten deg.
Lynette, be early.
Lynette, vær tidlig.
I told him you will be tossing a coin in the air.
Jeg sa at du ville stå og kaste en mynt i luften.
I won't be here for much longer.
Jeg skal ikke bo her lenge.
We can't be here without geirr.
Vi kan ikke være her uten geirr.
Frank, don't be an idiot!
Frank, ikke vær en idiot!
A man could live here and be happy.
En mann kan vaere lykkelig her.
And they couldn't be more wrong.
Og de kan ikke bli mer feil.
We won't be havin' any.
Vi skal ikke ha noe.
We gotta be together on this.
Vi må stå sammen om dette.
You will be doing me a favor!
Du ville ha gjort meg en tjeneste!
Alex came by and said that she could not be with us.
Alex stakk innom og sa at hun ikke kunne bli med oss.
And you should be closest to him when you resist him.".
Og han skal stå deg nærmest når du motstår ham.".

Resultater: 105321, Tid: 0.2645

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer