BE BASED ON PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av be based on i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 238, Tid: 0.2869

Engelsk-norsk ordbok
baseres på være basert på basert på på grunnlag bygge på

Eksempler på bruk av Be Based On i en setning og oversettelsene deres

Dose increase should be based on physician judgement and observed clinical response.
Doseøkning skal baseres på legens bedømmelse og observert klinisk respons.
This could be based on a false report.
Dette kan være basert på en falsk rapport.

Dosing should be based on body weight as shown in the table below.
Dosering bør baseres på kroppsvekt som vist i tabellen under:.
All tables will be based on generic and not product-specific data.
Alle tabeller vil være basert på generiske og ikke produktspesifikke data.
Dose adjustments should be based on serum IGF-I levels.
Dosejusteringer gjøres på grunnlag av serum igf-i-nivået.
In obese patients, the dose of sugammadex should be based on actual body weight.
Til overvektige pasienter skal sugammadexdosen baseres på den faktiske kroppsvekten.
All tables will be based on generic and not product-specific data1.
Alle tabeller vil være basert på generisk og ikke product-spesifikk data1.
Dose adjustments should be based on serum IGF-I levels.
Dosejusteringer gjøres på grunnlag av serum igf-i-nivået.
Dose increase should be based on physician judgement and observed clinical response.
Doseøkning skal baseres på legens bedømmelse og observert klinisk respons.
A relationship should be based on mutual respect and dignity.
Et forhold må bygge på gjensidig respekt.
All tables will be based on generic and not product-specific data.
Alle tabeller vil være basert på generiske og ikke produktspesifikke data.
It should be based on love.
Religion må bygge på nestekjærlighet.
Dosing should be based on body weight as shown in the table below.
Dosering bør baseres på kroppsvekt som vist i tabellen under:.
That"all relationships should be based on a certain kind of commonality.".
Alle forhold bør bygge på en form for fellesskap.
In obese patients, the dose of sugammadex should be based on actual body weight.
Til overvektige pasienter skal sugammadexdosen baseres på den faktiske kroppsvekten.
All tables will be based on generic and not product-specific data1.
Alle tabeller vil være basert på generisk og ikke product-spesifikk data1.
All tables will be based on generic and not product-specific data1.
Alle tabeller vil være basert på generiske og ikke preparat-spesifikke data1.
The immunisation schedules for prevenar 13 should be based on official recommendations.
Vaksinasjonsprogrammer for prevenar 13 bør baseres på offisielle anbefalinger.
Supportive measures should be based on institutional guidelines and the clinical symptoms observed.
Støttende tiltak skal være basert på institusjonelle retningslinjer og de observerte kliniske symptomene.
The use of fluenz tetra should be based on official recommendations.
Bruken av fluenz tetra bør baseres på offisielle anbefalinger.
This will be based on the child's body surface area in metres squared.
Den vil være basert på barnets kroppsoverflate i kvadratmeter.
The immunisation schedules for prevenar 13 should be based on official recommendations.
Vaksinasjonsprogrammer for prevenar 13 bør baseres på offisielle anbefalinger.
Supportive measures should be based on institutional guidelines and the clinical symptoms observed.
Støttende tiltak skal være basert på institusjonelle retningslinjer og de observerte kliniske symptomene.
The use of fluenz tetra should be based on official recommendations.
Bruken av fluenz tetra bør baseres på offisielle anbefalinger.
This will be based on the child's body surface area in metres squared.
Den vil være basert på barnets kroppsoverflate i kvadratmeter.
The guy's only human, but marriage should be based on more than sex.
Men et ekteskap må vel være basert på noe mer enn sex.
Tables 1 to 4 will be based on events reported from healthcare professionals only.
Tabell 1 til 4 vil kun være basert på rapporter fra helsepersonell.
Tables 1 to 4 will be based on events reported from healthcare professionals only.
Tabell 1 til 4 vil kun være basert på rapporter fra helsepersonell.
No, lenore, we said that the price would be based on performance.
Vi var enige om at prisen var basert på ytelse.
The gross run would be based on.
Grovdelen blir basert på.

Resultater: 238, Tid: 0.2869

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "be based on"


on the ground
on the basis
rely on
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Be based on" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer