BECAUSE I PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Because i i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7930, Tid: 0.1448

Because i
fordi jeg (4847) for jeg (1734) siden jeg (68) forjeg (32) jeg har (19) for meg (5) meg fordi (4)

Eksempler på bruk av Because i i en setning og oversettelsene deres

He 's here because I invited him.
Han er her fordi jeg inviterte ham.
I can see you because I can see Sam.
Jeg kan se deg fordi jeg kan se Sam.

For jeg

He 's the one who 's confused, because I know my own destiny.
Det er han som er forvirret for jeg kjenner min egen skjebne.
Well, I do not eat bacon because I know where it come from.
Jeg spiser ikke bacon, for jeg vet hvor det kommer fra.
Which is unfortunate, because I have a fear of nets.
Som er uheldig, siden jeg har en frykt for nett.
I came inside because I did not wanna wait in the rain.
Jeg gikk inn siden jeg ikke ville vente i regnet.

Forjeg

( because i , cause i , cos i )
Because I would kill you.
Forjeg ville drept deg.
You should be, because I know what you are.
Det burde du, forjeg vet hva du er.

Jeg har

Because I heard.
Jeg har hørt.
Because I am busy.
Jeg har mye å gjøre.
Andre setningseksempler
Yeah, I am calling because I can not treat your son anymore.
Jeg ringer fordi jeg ikke kan behandle sønnen din lenger.
( clears throat) Maybe... maybe because I could not forgive my brother.
Kanskje fordi jeg ikke kunne tilgi broren min.
And do not say for the pizza, because I know you are lactose-intolerant.
Og ikke si for pizza, for jeg vet du er laktoseintolerant.
Because I can buy and sell them.
Fordi jeg kan kjøpe og selge dem.
I can not love anyone because I can not kill for anyone.
Jeg kan ikke elske noen, for jeg kan ikke drepe for noen.
They figure I am the leader because I talk so much.
De tror jeg er lederen siden jeg snakker så mye.
Because I have seen enough blood and death.
Fordi jeg har sett nok blod og død.
Well, that 's good, because i love you too.
Bra. Forjeg elsker deg også.
Hmm, maybe it 's because I am not familiar with the concept.
Hele konseptet er fremmed for meg.
And because I love you, I know when something 's bothering you.
Og siden jeg elsker deg, vet jeg at noe plager deg.
I do not know, because I do not remember.
Vet ikke, for jeg husker ikke.
Then I pulled out because I was almost starving' to death!
Så trakk jeg meg fordi jeg sultet!
Lulu called the police because I saw your mother here.
Lulu ringte politiet fordi jeg så moren din her.
Because I am now and will always be your friend.
For jeg er nå, og vil alltid være din venn.
Ai not nobody gonna catch your father because I ai not gonna leave them.
Ingen vil finne faren din, forjeg lar dem ikke gjøre det.
Because I asked for them.
Jeg har bedt om det.
This was a very difficult decision... because I have three wonderful sons.
Dette var en vanskelig avgjørelse siden jeg har tre fantastiske sønner.
Because I am hard, you will not like me.
Dere vil mislike meg fordi jeg er hard.
I no longer care about all this... because I have another reason.
Det betyr ikke noe for meg lenger.

Resultater: 7930, Tid: 0.1448

Se også


because i have
because i know
because i think
because i can't
fordi jeg ikke kan
because i saw
because i haven't
fordi jeg ikke har
because i wasn't
fordi jeg ikke var
because i couldn't
fordi jeg ikke kunne fordi jeg ikke klarte
because i wanna
because i won't
fordi jeg ikke for jeg vil ikke
because i feel

Ord for ord oversettelse


because
- fordi for grunn siden –Fordi
i
- jeg det har l du atjeg ja nei men

S Synonymer for "because i"


since i
I'm
i ever
i already
i would

"Because i" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer