Oversettelse av "been" i Norsk

Resultater: 47757, Tid: 0.2597

vært blitt har gått vaert sittet stått er var være ble hatt bli blir hadde

Eksempler på Been i en setning

Where have you been, Quentin?
Hvor har du vært, Quentin?
Your words have been heard, and not just by me.
Dine ord har blitt hørt, og ikke bare av meg.
Where have you been, Johnny?
Hvor har du vært, Johnny?
I have been taken hostage somewhere in iraq.
Jeg har blitt tatt som gissel et sted i irak.
Alex has been here.
Alex har vært her.
I been taking care of captain mello for 40 years or more.
Jeg har tatt meg av kaptein mello i 40 år.
I have been all over this with your ambassador.
Jeg har gått over det med din ambassadør.
Have you been in Rio?
Har du vært i Rio?
She could have been injected with something.
Hun kan ha blitt injisert med noe.
I been paying nucky 12 long for three years now.".
Jeg har betalt nucky 12 % i tre år nå.".
It had been nine years.
Det hadde gått ni år.
If you hadn't been here, i wouldn't have shot him.
Hadde du ikke vaert her, ville jeg ikke skutt ham.
I been dancing with you for 40 years.
Jeg har danset med deg i 40 år.
She had been sold as a bride,
Hun hadde blitt solgt som brud,
Where have you been, James?
Hvor har du vært, James?
I could have been killed, and you're drinkin'?
Jeg kunne ha blitt drept, og du drikker?
Where have you been, Rashella?
Hvor har du vært, Rashella?
I been riskin' my life all week.
Jeg har risikert livet hele uken.
I have been here for almost 20 minutes.
Jeg har sittet her i 20 minutter.
I had never been as happy in my life as i was in that moment.
Jeg hadde aldri vaert sé lykkelig som jeg var da.
Eddie. i have been in therapy for ten years, okay?
Eddie, jeg har gått i terapi i ti år, ok?
It's only been two days, jen.
Det har bare gått to dager, jen.
They have been in my family for a long time.
De har vaert i familien lenge.
How long you been hiding out here?
Hvor lenge har du gjemt deg her?
I mean, i have never been on a jury before.
Jeg har aldri sittet i en jury før.
I must have been sent out earlier than you.
Jeg må ha blitt sendt ut tidligere enn deg.
We have been here for over an hour.
Vi har stått her i over en time.
Have you been here before, Helga?
Har du vært her før, Helga?
I have been in the dark for almost a month.
Jeg har sittet i mørket i nesten en måned.
Rachel's been found.
Rachel er funnet.

Resultater: 47757, Tid: 0.2597

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer