Oversettelse av "before" i Norsk

Resultater: 36621, Tid: 0.081

før foran tidligere åsyn

Eksempler på Before i en setning

Yeah, i was you before you were you, dee dee.
Jeg var deg før deg, dee dee.
Yet here you are, standing before me, alive... my daughter.
Likevel står du her foran meg. i live. datteren min.
Molly, before you.
Molly, før du.
We have had our conflicts before, it's true.
Vi har hatt våre konflikter tidligere, det er sant.
Before what. Karin?
Før hva, Karin?
But not before god and country.
Men ikke foran gud og landet.
Where were you before when i needed a clever man? Oh!
Hvor var du tidligere, da jeg trengte en smart mann?
Before god, i accept the promise of your daughter.
For guds åsyn aksepterer jeg din datter.
I stood before my king and queen and told them we were innocent.
Jeg sto foran min konge og dronning og sa at vi var uskyldige.
Before the camera.
Før kameraet.
The footage shows trey locked them ten minutes before.
Videoen viser at trey låser de ti minutter tidligere.
Before what, Betty?
Før hva, Betty?
Here they come and he rides before them.
Her kommer de, og han rir foran dem.
In holiness and righteousness before him all the days of our life.
I hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager.
With him i do not tremble even before you.
Med ham skjelver jeg ikke, ikke engang foran deg.
Mario and luigi before thelma louise-ee.
Mario og luigi før thelma louise-ee.
I don't know why i couldn't see it before.
Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke kunne se det tidligere.
Then the king and all the people offered sacrifices before the LORD.
Og kongen og alt folket ofret slaktoffer for herrens åsyn.
I see you before me.
Jeg ser deg foran meg.
To meet with you in single combat before the gods.
Å møte deg til dyst i gudenes åsyn.
But you said two before.
Du sa jo to tidligere.
Like sarah, rebecca and hannah before you,
Som sarah, rebecca og hannah før deg,
Matt weaver and his father before him.
Matt weaver, og faren hans før han.
Elizabeth, tell me, do you see before you a king?
Si meg, elizabeth, ser du en konge foran deg?
I couldn't see that before.
Jeg kunne ikke se det tidligere.
Dose before breakfast.
Dose før frokost.
What we need is right before us.
Hva vi trenger er rett foran oss.
Had treatment with any medicine containing infliximab before.
Hatt behandling med et legemiddel som inneholder infliksimab tidligere.
Hours before raltegravir.
Timer før raltegravir.
Had treatment with any medicine containing infliximab before.
Uhatt behandling med et legemiddel som inneholder infliksimab tidligere.

Resultater: 36621, Tid: 0.081

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer