Oversettelse av "being" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 10433, Tid: 0.1753

er bli vær skal vesen har være var blir ble vært blitt skulle ha vesenet

Eksempler på Being i en setning

You're just being paranoid.
Du er bare paranoid.
You're not being funny.
Du er ikke morsom.
Now it's you who fears being seen with me.
Du frykter nå å bli sett med meg.
It's so sexy being compared to a frightened beast.
Det er så sexy å bli sammenlignet med et redd dyr.
Stop being stupid, girl.
Ikke vær dum, jente.
No, I'm just being a woman.
Jeg er bare en kvinne.
Stop being so mature.
Ikke vær så moden.
Hanneken's being pulled up north to the matanikau.
Hanneken skal nordover til matanikau.
Brad's being racism?
Brad er rasisme?
Didn't want me being cannon fodder for snobs like you.
At jeg ville bli kanonføde for snobber som deg.
Your"Being" doesn't exist.
Ditt vesen eksisterer ikke.
Being cheeky, are you?
Skal du være frekk?
Stop being so nervous.
Ikke vær så nervøs.
I don't want my friends being dragged down with her.
Vennene mine skal ikke bli dratt ned med henne.
I'm not being a child.
Jeg er ikke som et barn.
Stop being so melodramatic.
Ikke vær så melodramatisk.
Lots of business being' discussed.- Ronald?
Mye forretninger har vært diskutert,
You aren't being naive.
Du er ikke naiv.
Barney planned on being a violinist.
Barney skulle bli fiolinist.
If you can't even do that, forget about being the heir.
Husk at du skal arve øss.
The only living being that uses its brain better than us.
Det eneste levende vesen som bruker hjernen bedre enn oss.
Being here killed him.
Å være her drepte ham.
How do we get out of here without being seen?
Hvordan kommer vi ut uten å bli sett?
She looks like all the things you dream about collected in a single living being.
Samlet i ett eneste levende vesen.
Mammon being money.
Mammon er penger.
Stop being a fraidy cat!
Ikke vær en slik reddhare!
All things being equal, the simplest solution is the best solution.
Hvis man har to mulige teorier, er den enkle mest sannsynlig.".
This friday, my daughter's being fitted for her leg braces.
Nå på fredag skal datteren min få nye benskinner.
Being more than animals.
Å være mer enn dyr.
Dan nilsson being nils Wendt's alias, were you aware of that?
Dan nilsson var nils wendts alias. visste du det?

Resultater: 10433, Tid: 0.1753

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "being"


do
coming
get
have
staying
goes
please
wants
shall
keeping
grows
will
remain
become
wear
sit
ought
would
hanging
must
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer