BERTIE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av bertie i Norsk bokmål

Resultater: 168, Tid: 0.031

Eksempler på bruk av Bertie i en setning og oversettelsene deres

Bertie, brandy and strychnine.
Bertie, brandy og stryknin.
I would take sally and bertie home with me.
Jeg ville tatt med meg sally og bertie hjem- om jeg hadde råd!
So, you gonna take bertie out to dinner?
Skal du ta med bertie ut på middag?
Poor bertie.
Stakkars bertie.

Bertie the wise.
Bertie den vise.
Everyone calls me bertie.
Alle kaller meg bertie.
This is bertie.
Dette er bertie.
It's bertie.
Det er bertie.
It's hard with bertie.
Det er vanskelig med bertie.

You can all call me bertie.
Dere kan kalle meg bertie.
And a photograph of bertie.
Og et fotografi av bertie.
I didn't mean it, bertie.
Jeg mente det ikke, bertie.
Bertie was my closest friend.
Bertie var min beste venn.
Bye, bertie.
Adjø, bertie.
There's old bertie.
Der er gamle bertie.
No. I'm bertie.
Jeg er bertie.
This is my roommate, bertie.
Dette er romkameraten min, bertie.
Hey, bertie.
Hei, bertie.
We call him bertie.
Vi kaller ham bertie.
Bertie will see to that.
Det sørger hr. bertie for.
Hey, bertie.
Hei, gutten min.
Do you have a moment, Doctor? ah, bertie the brave and the good knight gallinger.
Ah, bertie den modige og den gode ridderen gallinger.

Resultater: 168, Tid: 0.031

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer