BEST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "best" i Norsk bokmål

Resultater: 7300, Tid: 0.3136


Eksempler på Best i en setning

It's not your best until you find him.
Det er ikke ditt beste før du finner ham.
Two best whores in managua.
To beste horene i managua.
Besides, i just figure it's best we keep busy.
Uansett, jeg tror det er bedre at vi holder oss opptatt.
Best he doesn't know I'm here.
Han bør ikke vite at jeg er her.
Perhaps it's best if i explain the situation and ask her for help.
Kanskje det er bedre at jeg forklarer og ber henne om hjelp.
Uh, raul, my best friend from california chris, raul.
Raul, min beste venn fra california- chris.
I think it best you stay away from franky altogether.
Du bør nok holde deg helt unna franky.
Nikke is your best friend and that's me.
Nikke er din beste venn, og det er meg.
Then i put on my best clothes and went to church.
Jeg ville ta på meg min fineste søndagsstas og gå i kirken.
It's best if i stay.
Det er bedre at jeg blir her.
The reward of allah is best for those who believe and act righteously.
Guds lønn er bedre for den som tror og handler rett!
Well, we best get on up the hill.
Vi bør komme oss opp på åsen.
It's best you come home now, dear.
Det er best du kommer hjem nå.
Get out your best dresses, ladies.
Finn fram de fineste kjolene deres.
Look, molly. He's my best friend.
Han er min beste venn, molly.
Surely the home of the hereafter is best for those who fear god.
Det hinsidige livs hus er bedre for dem som viser gudsfrykt.
Because I'm not at my best when I'm hungry.
Jeg er ikke på mitt beste når jeg er sulten.
Then you best see nick carr.
Da bør du oppsøke nick carr.
Wrap up as best you can and go.
Pakk deg inn så godt du kan og gå.
You best take two.
Best du tar to.
Clean wood. make like best boat.
Produsert som fineste båt.
As best we could"?
godt vi kan"?
Schulz says he's been our best friend here.
Schulz sier han er vår beste venn her.
Maybe it's best you just tell me where they are.
Kanskje det er best at du bare forteller meg hvor de er.
Perhaps it wouid be best if we were to speak to her.
Kanskje det var bedre om vi snakket med henne.
Best goddamned car in the yard.
Oen fineste bilen på gårdsplassen!
How do we best attack the city?
Hvordan bør vi angripe byen?
You have got to go out there today with your best face on.
Du må gjøre gode miner til slett spill i dag.
It's best i don't bother you with the points of my trade.
Det burde jeg nok ikke plage deg med.
Best wishes from the louvre.
Gode ønsker fra louvre.".

Resultater: 7300, Tid: 0.3136

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer