BETWEEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "between" i Norsk bokmål

Resultater: 8869, Tid: 0.1059

mellom mellem meiiom

Eksempler på Between i en setning

We haven't found the link between him and ronnie and reggie.
Vi har ikke funnet sammenhengen mellom ham og ronnie og reggie.
Between the ascent of the corner and the sheep gate, the goldsmiths and the merchants made repairs.
Og mellem hjørnesalen og fåreporten arbeidet gullsmedene og kremmerne.
Between a woman and a machine?
Mellom en kvinne og en maskin?
Don't ever try to come in between, you smart-eyed slob.
Prov aidri a komme deg meiiom noen av oss, din smarting.
This is the difference between you and francesco.
Dette er forskjellen mellem deg og francesco.
Between 100 and 150.
Mellom 100 og 150.
And between the going up of the corner unto the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants.
Og mellem hjørnesalen og fåreporten arbeidet gullsmedene og kremmerne.
Then, all that stands between me and $20,000 is you.
Da er det eneste som står meiiom meg og tjue tusen doiiar... deg.
Between gus and the cartel.
Mellom gus og kartellet.
He's got two weeks between oslo and london.
Han har to uker meiiom osio og london.
There was war between asa and baasha king of israel all their days.
Mellem asa og israels konge baesa var det krig så lenge de levde.
What's the relationship between max and Herning?
Hva er forholdet mellom max og Herning?
There's love between a man and a woman.
Det er kjaeriighet meiiom en mann og en kvinne.
Is between my legs.
Er mellom beina mine.
Between five and six.
Mellom fem og seks.
Love between a mother and a son.
Kjaeriighet meiiom mor og sønn.
It's between you and him.
Det er mellom deg og ham.
It should have more cream between the crust and no raisins.
Den bør ha mer krem meiiom skorpene og ingen rosiner.
This contract between us, pursuing and witnesseth in the name of god.
Denne kontrakt meiiom deg og meg, bevitnet i guds navn.
Brandon, this is between dylan and me.
Brandon... dette er mellom dylan og meg.
Just somewhere between the stairs and the truck.
Et eiier annet sted meiiom trappen og iastebiien.
This is between me and emily.
Dette er mellom meg og emily.
There is a huge difference, between suicide and sacrifice.
Det er forskjeii meiiom seivmord og oppofreise.
Between you and nate.
Mellom deg og nate.
A portal between dimensions.
En portal mellom dimensjoner.
Between grief and nothing, i will take grief.
Meiiom sorg og ingenting... veiger jeg sorg.
Nothing happened between me and rick.
Ingenting skjedde mellom meg og rick.
We have to put a barrier between us and the snakes!
Vi må iage en vegg meiiom oss og sIangene!
This is between jamie and me.
Dette er mellom jamie og meg.
This is between me and odo.
Dette er mellom meg og odo.

Resultater: 8869, Tid: 0.1059

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Between" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer