BEWITCHED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av bewitched i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 66, Tid: 0.0654

Eksempler på bruk av Bewitched i en setning og oversettelsene deres

I'm afraid the outlaws have bewitched and beguiled you, ulrich.
Jeg er redd de lovløse har forhekset og villedet deg, ulrik.
They replied,"Surely you are bewitched.
De svarte:«Du er bare en forhekset mann,
You bewitched him.
Du forhekset ham.
You bewitched krum, but you.
Du forhekset krum.

They replied,"You are bewitched.
De svarte:«Du er bare en forhekset mann,
They replied,"Surely you are bewitched.
De svarte:«Du er bare en forhekset mann,
The woman bewitched him.
Kvinnen forhekset ham.
He has bewitched her with words.
Han har forhekset henne med ord.
They replied,"You are bewitched.
De svarte:«Du er bare en forhekset mann,

You were bewitched, my lord.
De ble forhekset, min fyrste.
He has bewitched you.
Han har forhekset deg.
You are bewitched by reason.
Du er forhekset av fornuften.
Some say that you bewitched him.
Noen sier at du forhekset ham.
But they can't be together because sarah palin has bewitched them.
De kan ikke være sammen fordi-- sarah palin har forhekset dem.
It was not your fault that your father was bewitched.
Dere rår ikke for at faren deres ble forhekset.
One minute, he's speller. the next, he's bewitched.
Først er han skyldig, nå er han forhekset.
The bewitcher is bewitched.
Forhekseren er forhekset.
But i think you will agree she has bewitched my son.
Men du er nok enig i at hun har forhekset sønnen min.
Your sister, it seems, is somewhat bewitched by you.
Søsteren din er visst litt forhekset av det hele.
Someone had bewitched it.
Noen hadde forhekset den.
Because you have bewitched me.
Fordi du har forhekset meg.
How have you bewitched him?
Hvordan har du forhekset ham?
He was poisoned, not bewitched.
Han ble forgiftet, ikke forhekset.
Anniken, you have bewitched me!
Anniken, du har forheksa meg!
Revival of the hit series bewitched.
Fra gjenkomsten av serien forhekset.
You have bewitched my family.
Du har fortryllet familien min.
You have bewitched me.
Du har beruset meg.
The wicked say:"Ye follow none other than a man bewitched.".
De urettferdige sier:«Dere følger bare en forhekset mann!».
The evildoers say,'You are only following a man bewitched!'.
De urettferdige sier:«Dere følger bare en forhekset mann!».
The evildoers say,'You are only following a man bewitched!'.
De urettferdige sier:«Dere følger bare en forhekset mann!».

Resultater: 66, Tid: 0.0654

SYNONYMER

S Synonymer for "bewitched"


"Bewitched" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer