BLOOD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av blood i Norsk bokmål

Resultater: 9866, Tid: 0.0947

Eksempler på bruk av Blood i en setning og oversettelsene deres

Not blood.
Ikke blod.
Innocent blood.".
Uskyldig blod.
We need to do blood analysis on sampas, gamble and ross.
Vi må ta blodprøver av sampas, gamble og ross.
We took some hair and some blood before we got rid of the body.
Vi tok noen hår og blodprøver før vi kvittet oss med liket.

Christine blood.
Christine blod.
We have his blood, sasha.
Vi har blodet hans, sasha.
We're gonna take blood so we can check your hepatitis viral load.
Hun skal ta blodprøve så vi kan sjekke for hepatittsmitte.
We give our blood for the dynasty.
Vi gir blodet vårt for dynastiet.
I ordered blood cultures and a high-resolution CT.
Jeg bestilte blodprøver og en tomograf med høy resolusjon.
You show blood... or they show blood.
Du viser blod... eller de viser blod.
My money, my blood, my life!
Pengene mine, blodet mitt, livet mitt!
You may ne ed to have blood checks if you take:.
Det kan være nødvendig å ta blodprøve r de rsom du tar:.
So i ran some blood tests. And?
Jeg testet noen blodprøver.
Colonel nascimento and captain matias... executed the prisoners in cold blood.
Oberst nascimento og kaptein matias... henrettet fangene i kaldt blod.
No, we have to analyze Koba's blood work first.
Nei, vi må analysere kobas blodprøver først.
Blood and sex.
Blod og sex.
She was stealing my blood.
Hun stjal blodet mitt!
You may ne ed to have blood checks if you take:.
Det kan være nødvendig å ta blodprøve r de rsom du tar:.
Need for periodic blood counts.
Behovet for jevnlige blodprøver.
Dex. blood.
Dex, blod.
They're going to take blood from clive to see if it's a match.
De tar blodprøve fra clive for å se om det matcher.
Take my blood.
Ta blodet mitt.
Need for periodic blood counts and dose adjustment.
Behovet for jevnlige blodprøver og dosejusteringer.
It is not our blood.
Det er ikke vårt blod.
They drank my blood.
De drakk blodet mitt.
Need for periodic blood counts.
Behovet for jevnlige blodprøver.
It's not my blood.
Det er ikke mitt blod.
It's your blood.
Det er blodet ditt.
Need for periodic blood counts and dose adjustment.
Behovet for jevnlige blodprøver og dosejusteringer.
We could sell his blood when we need money.
Vi kan selge blodet hans når vi trenger penger.

Resultater: 9866, Tid: 0.0947

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer