BOWEL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av bowel i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 104, Tid: 0.0456

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Bowel i en setning og oversettelsene deres

A disease of the stomach or bowel a serious infection(such as pneumonia).
En sykdom i mage eller tarm alvorlig infeksjon(slik som lungebetennelse).
Bleeding in your stomach, bowel or blood in the stools.
Blødninger i mage, tarm eller blod i avføring.
Ischemic bowel.
Iskemisk innmat.
A disease of the stomach or bowel a serious infection(such as pneumonia).
En sykdom i mage eller tarm alvorlig infeksjon(slik som lungebetennelse).
In your stomach, bowel or dark/black blood in the stools.
I magen, tarmen eller mørk/svart blod i avføringen.
Bleeding in your stomach, bowel or blood in the stools.
Blødninger i mage, tarm eller blod i avføring.
In your stomach, bowel or dark/black blood in the stools.
I magen, tarmen eller mørk/svart blod i avføringen.
Ulcer in the stomach or bowel(incl. ulcer in the gullet).
År i mage eller tarm(inkludert sår i spiserøret).
Active inflammation of the bowel have undergone major surgery on your stomach or bowel.
Aktiv betennelse i tarmen har gjennomgått omfattende kirurgisk inngrep i magen eller tarmen.
Ulcer in the stomach or bowel(incl. ulcer in the gullet).
År i mage eller tarm(inkludert sår i spiserøret).
Bruising and swelling in your stomach, your bowel, into the rectum.
Blåmerker og hevelser i magen, i tarmen, i rektum.
If you have problems with motility(movement) in your stomach and bowel.
Hvis du har problemer med motilitet(bevegelse) i mage og tarm.
Active inflammation of the bowel have undergone major surgery on your stomach or bowel.
Aktiv betennelse i tarmen har gjennomgått omfattende kirurgisk inngrep i magen eller tarmen.
Bruising and swelling in your stomach, your bowel, into the rectum.
Blåmerker og hevelser i magen, i tarmen, i rektum.
You have got irritable bowel syndrome, dude.
Du har ømfintlig tarm.
Occasionally, these symptoms can be a sign of bowel inflammation(colitis).
Noen ganger kan disse symptomene være tegn på betennelse i tarmen(kolitt).
Irritable bowel syndrome.
Ømfintlig tarm.
Problems with motility(movement) in your stomach and bowel.
Problemer med bevegelse i magen og tarmen.
If you have problems with motility(movement) in your stomach and bowel.
Hvis du har problemer med motilitet(bevegelse) i mage og tarm.
Occasionally, these symptoms can be a sign of bowel inflammation(colitis).
Noen ganger kan disse symptomene være tegn på betennelse i tarmen(kolitt).
Let me guess-- inflammatory bowel.
En gjetning? betent tarm.
Ulcer in the stomach or bowel.
År i mage eller tarm.
Vomiting, constipation, excessive gas in the stomach or bowel, diarrhoea.
Oppkast, forstoppelse, mye luft i magen eller tarmen, diaré.
Ulcer in the stomach or bowel.
År i mage eller tarm.
Problems with motility(movement) in your stomach and bowel.
Problemer med bevegelse i magen og tarmen.
You know i have irritable bowel syndrome, you racist.
Du vet at jeg har irritabel tarm, din rasist.
An endoscope revealed at least one ischemic section of bowel.
En endoskopi avslørte minst en iskemisk seksjon av tarmen.
Vomiting, constipation, excessive gas in the stomach or bowel, diarrhoea.
Oppkast, forstoppelse, mye luft i magen eller tarmen, diaré.
That a section of your bowel is ischemic.
At en seksjon av tarmene dine er iskemiske.
Ulfasalazine: a medicine to treat severe bowel and rheumatic joint inflammation.
Ulfasalazin: et legemiddel til behandling av alvorlig tarmbetennelse og revmatisk leddbetennelse.

Resultater: 104, Tid: 0.0456

SYNONYMER

S Synonymer for "bowel"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer