BOYS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "boys" i Norsk bokmål

Resultater: 4518, Tid: 26.2808


Eksempler på Boys i en setning

Adriana zaleski had two boys in poland.
Adriana zaleski hadde to gutter hjemme i polen.
My two boys, ivan and carlos, with lance in the middle.
Mine to gutter, ivan og carlos, med lance i midten.
Milton's boys have been here.
Miltons karer har vært her.
And then... these two boys come in from out of town asking questions.
Og så, når disse karene kommer og stiller spørsmål.
There's still some boys around.
Det er noen karer her ennå.
Yes, boys, frank and phil.
Ja, gutter, frank og phil.
He loved his boys and you felt safe with him.
Han elsket karene sine, og du følte deg trygg sammen med ham.
The sound of my boys waking up, fighting over who gets the bathroom.
Lyden av mine sønner som våkner og krangler om badet.
He's not like other boys.
Han er ikke som andre gutter.
I will see you boys in a couple of minutes.
Jeg ser dere karer om et par minutter.
Thank you, boys. over and out.
Takk, karer, over og ut.
I used to have two boys, but they were killed.
Jeg hadde to sønner men de ble drept.
I'm a librarian, and i have five children, all boys.
Jeg er bibliotekar, og jeg har fem barn, bare gutter.
My boys are sick, sir.
Guttene mine er syke, sir.
One of my boys saw a man kissing my wife last night.
En av karene mine så en mann kysse kona mi i går kveld.
I'm glad my boys haven't met you.
Flaks at mine sønner ikke har truffet deg.
Our boys.
Guttene våre.
Not in front of my boys.
Ikke foran gutta mine.
You can pull your boys out as soon as we set up.
Du kan trekke ut karene dine så snart vi er klare.
She's a big girl. she needs big boys.
En storhet som henne trenger store karer.
Boys will be boys.
Gutter er gutter.
The local boys thought it was the IRA.
En lokal gutt trodde det var IRA.
I can't let my boys be the scapegoat.
Jeg kan ikke la guttene mine være syndebukker.
Sorry, we're fresh out of white boys.
Vi er tomme for hvite karer.
Mama had five girls, three boys.
Mamma hadde fem jenter, tre gutter.
Jesse and his boys are done with you anyway.
Jesse og gutta hans er ferdige med deg uansett.
Yeah- we have two boys, and a girl.
Ja, to sønner og en datter.
All my boys here saw it.
Alle karene mine her så det.
David and my boys misbehaved.
David og guttene mine var uskikkelige.
Drink it up, boys!
Drikk opp, gutt! drikk opp!

Resultater: 4518, Tid: 26.2808

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer