BUSINESS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "business" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3084, Tid: 0.1749

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Business" i en setning og oversettelsene deres

I have business in the area.
Jeg har forretninger i området.
It's not our business.
Det er ikke vår sak.
They want to do business with you.
De vil gjøre forretninger med deg.
I have business in forli.
Jeg har forretninger i forli.
We have a saying in my business,
I min bransje sier vi:.
Bannon, this ain't your business.
Bannon, dette er ikke din sak.
I have unfinished business on bajor.
Jeg har uferdige virksomhet på bajor.
This is a dirty business, full of thieves and gangsters.
Dette er en slem bransje, full av tyver og gangstere.
This isn't your business, bannion.
Dette er ikke din sak, bannion.
Frank has done business with alex and informed us.
Frank har gjort forretninger med alex og informert oss.
It's not my business.
Det er ikke min sak.
We jews have no business with a crusade.
Vi jøder har ingen virksomhet med et korstog.
What kind of business are we in?
Hva slags bransje er vi i?
Who could force a giant business like rand to do anything?
Hvem kan tvinge et stort firma som rand til å gjøre noe som helst?
I won't do business without him.
Jeg gjør ikke forretninger uten ham.
Then mr Berman's out of business before he even gets in.
Bermans bedrift ferdig før den engang er begynt.
Mikael and his wife have some kind of business selling lotions.
Mikael og kona har et slags firma som selger salver og krem og slikt.
And we can do business with my new friends.
Og vi kan gjøre forretninger med mine nye venner.
Just tell me what business you're in.
Bare si meg hvilken bransje du er i?
You have disrupted my business, my life.
Du har forstyrret min virksomhet, mitt liv.
What i do and where i go isn't your business.
Hva jeg gjør og hvor jeg går er ikke din sak.
So we make it a successful business, we gentrify the neighborhood.
Så vi gjør det til en suksessfull bedrift, vi rydder opp i nabolaget.
You and sally are sure in the right business.
Både du og sally er i rett bransje.
I have been doing business with gustaf for 30 years.
Jeg har gjort forretninger med gustaf i 30 år.
That's the problem with our business- too many guys named Paulie!
Det er problemet med vår virksomhet- altfor mange gutter som heter Paulie!
I started my own business, setting up alarm systems.
Jeg startet mitt eget firma, monterer alarm systemer.
My business is not yet finished.
Mine ærend er ikke ferdige.
How i do it is my business.
Hvordan jeg gjør det, er min sak.
Look at this! We're in business.
Se på dette. vi er i virksomhet.
I have business across the river.
Slipp hesten min, jeg har ærend på andre siden av elva.

Resultater: 3084, Tid: 0.1749

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Business" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer