BUT I PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av But i i Norsk bokmål

Resultater: 25694, Tid: 0.1148

But i
men jeg meg men

Eksempler på bruk av But i i en setning og oversettelsene deres

I understand, but I want to speak with my daughter!
Jeg forstår, men jeg vil snakke med min datter!
But I have a hypenothesis.
Men jeg har en hypnontese.
I see this demonstration, but I can not believe my eyes.
Jeg ser det foran meg, men kan ikke tro mine egne øyne.
But I goddam near lost my nose.
Det er greit for meg, men jeg mistet for pokker nesten nesen min.
But I have always considered you my family.
Men jeg har alltid sett på deg som en del av min familie.
But I owe Jeff something.
Men jeg skylder Jeff noe.
I am reaching but I fall.
Jeg strekker meg, men faller.
But I did not kill him.
Men jeg drepte ham ikke.
I knew that, but I did not think they would just revolt.
Jeg vet de hater meg, men trodde ikke de ville gjøre opprør.
But I can not complain.
Men jeg kan ikke klage.
But I could not protect him from dysentery.
Men jeg kunne ikke beskytte ham fra dysenteri.
But I think you should give me just a little respect.
Du trenger ikke like meg, men du bør vise meg respekt.
But I did not kill him, Indio.
Men jeg drepte ham ikke, Indio.
But I guess I could see- how you got there.
Det sårer meg, men jeg forstår hva du mener.
I would get close, but I would never touch it.
Jeg ville nærmet meg, men ikke rørt den.
They can not help her, but I can.
De kan ikke hjelpe henne, men jeg kan.
I will be me, but I will be different.
Så er jeg meg, men annerledes.
But I found your boutonnière!
Men jeg fant din knapphullsblomst!
But I know you can see and hear me.
Men jeg vet at du kan se og høre meg.
No, Frank, it 's just a shave, but I appreciate the thought.
Nei, jeg har barbert meg, men takk.
But I could not help him.
Men jeg kunne ikke hjelpe ham.
But I saw you and Jade together.
Men jeg så deg og Jade sammen.
But I did not even know he was Bobby Darin.
Men jeg visste ikke at han var Bobby Darin.
But I can not hear a word you are saying.
Men jeg kan ikke høre et ord du sier.
But I never forgot him.
Men jeg glemte ham aldri.
But I do not want to die.
Men jeg vil ikke dø.
But I will not give you money for a taxi.
Bare reis, du! Men meg får du ikke bilpenger av.
Yes, but I should.
Ja, men, jeg skulle.
But I felt I was not there.
Der lå jeg, men jeg følte likevel at jeg ikke var der.
But I would not miss this trip for the world.
Det vet jeg, men jeg ville dra.

Resultater: 25694, Tid: 0.1148

Ord for ord oversettelse


but
- men enn bare det unntatt jo nei
i
- jeg det har l du

S Synonymer for "but i"


i just
though i
although i

"But i" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer