BUT IT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "but it" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6867, Tid: 13.7903

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
men det men det er –Men det

Eksempler på bruk av "But It" i en setning og oversettelsene deres

But it was october.
Men det var oktober.
It looks around at them, but it gets plenty of sun.
Det er utsikt omkring dem, men det er massevis av sol.
But it wasn't possible.
Men det var ikke mulig.
But it's coming. Isn't it?
Men det kommer, hva?
But it is dangerous.
Men det er farlig.
Maybe, but it might not solve your problem.
Kanskje, men det er ikke sikkert det løser problemet.
But it is your life, beloved.
Men det er livet ditt, elskede.
Don't know yet, but it... something.- oh.
Vi vet ikke ennå, men det er... et eller annet.
But it can be fixed.
Men det kan fikses.
But it was something that timmy said.
Men det var noe timmy sa.
But it won't last.
Men det varer ikke.
There is someone, but it may not go well.
Det er en mann, men det er ikke sikkert det går bra.
But it wasn't elias.
Men det var ikke elias.
You're talking, but it means nothing!
Du snakker, men det er bare vrøvl!
But it isn't true.
Men det er ikke sant.
No, but it makes for good TV.
Men det er bra bilder i det.
We had a special dorm for the soldiers, but it only sleeps 14.
Soldatene har en egen sovesal, men det er bare plass til 14.
But it was more than a victory for greece.
Men det var mer enn en seier for hellas.
But it wasn't just a house.- was it?
Men det var ikke bare et hus.
But it also said not to hide problems away.
Men det er også å ikke gjemme bort problemer.
But it would have had to happen already because I'm leaving tomorrow.
Men det er for sent nå, for jeg drar i morgen.
I don't know, senator, but it wouldn't surprise me.
Jeg vet ikke, senator, men det overrasker meg ikke.
But it is not a poem.
Men det er ikke et dikt.
But it sure beats chicago.
Men det er jammen bedre enn chicago.
People think that word means something dirty, but it doesn't.
Folk tror at det er noe skittent, men det er det ikke.
I didn't want it to happen, but it happened.
Jeg ville ikke det skulle skje, men det skjedde.
But it is not the whole truth.
Men det er ikke hele sannheten.
But it doesn't really matter.
Men det er ikke all verden.
But it has always been i who protected you.
Men det har alltid vært jeg som har beskyttet deg.
But it don't work like that.
Men det er ikke slik det fungerer.

Resultater: 6867, Tid: 13.7903

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "but it"


but things
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer