BY TAKING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av by taking i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 59, Tid: 0.0997

Eksempler på bruk av By Taking i en setning og oversettelsene deres

That you just started a war by taking him from them.
At du nettopp startet en krig ved å ta ham fra dem.
He killed himself by taking a bite of a poison apple.
Han tok livet sitt ved å ta en bit av et forgiftet eple.
Will they help by taking my money?
Skal de hjelpe meg ved å ta pengene mine?
We're appealing to both by taking responsibility.
Vi appellerer til begge ved å ta ansvar.

For only by taking a leap of faith.
For bare ved å ta troens sprang.
How? by taking my money?
Ved å ta pengene mine?
God had punished me by taking my baby.
Gud hadde straffet meg ved å ta barnet mitt.
You have angered the prophets by taking the tablet from bajor.
Du har provosert profetene ved å ta tabletten fra bajor.
By taking yours.
Ved å ta Deres!

By taking antwerp, we split the enemy forces in two.
Ved å ta antwerpen splitter vi fiendens styrker i to.
By taking command, you have become personally responsible for their actions.
Ved å ta kommandoen har du blitt personlig ansvarlig for deres handlinger.
By taking over this facility.
Ved å ta over anlegget.
By taking resources from the mac.
Ved å ta ressurser fra mac.
By taking ralph away from us?
Ved å ta ralph bort fra oss?
Then start by taking your hat off.
Begynn med å ta av deg hatten.
By taking them both together, you might make ellaone less effective.
Hvis du tar dem sammen, kan ellaone bli mindre effektiv.
You would honor him by taking it.
Du ville beære han med å velge det.
By taking them both together, you might make ellaone less effective.
Hvis du tar dem sammen, kan ellaone bli mindre effektiv.
I think i traumatized her by taking her to that ethiopian place.
Jeg tror jeg traumatiserte henne med å ta henne med til det etiopiske stedet.
Start by taking me to bane.
Du kan begynne med å ta meg med til bane.
Maffia wanted revenge- by taking him to what was dearest to him.
Mafiaen viiie hevne seg ved å ta fra ham det han eisket mest.
By taking the guy they call war machine and giving him a paint job.
Han tar fyren de kaller war machine, og maler ham.
But not by taking on the triad or the cops.
Men ikke ved å gå imot triaden eller politiet.
But honor them by taking up arms with us.
Men vis dem den ære å gripe til våpen med oss.
You are? the good lord tested our faith by taking miss jeannette away from us.
Herren testet vår tro gjennom å ta jeannette fra oss.
By taking the heart out of him?
Ta hjertet ut av ham?
By taking a closer look at an old friend.
Ved å se nærmere på en gammel venn.
By taking her pain?
Ved å overta smerten hennes?
By taking off together, the auklets hope to confuse the predators.
Ved å lette samtidig, prøver topp- dvergalkene å forvirre rovfuglene.
I didn't turn a profit last quarter by taking product off the shelves willy-nilly.
Jeg går ikke i overskudd ved å ta produkter som det passer meg.

Resultater: 59, Tid: 0.0997

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer