BYPASS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av bypass i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 37, Tid: 0.0871

Eksempler på bruk av Bypass i en setning og oversettelsene deres

Bypass it.
Omgå det.
We weren't aiming to bypass you, saul.
Vi ønsker ikke å forbigå deg, saul.
I have to bypass the security code to access the force field grid.
Jeg må omgå sikkerhetskoden for å få tilgang til kraftfelt-nettet.
Everyone thought that F-4 twister...- was gonna bypass harris county.- not my stone.
Alle trodde tornadoen ville gå utenom harris county.

Then we can bypass the floor below.
Da kan vi forbigå etasjen under.
Can we bypass it?
Kan vi omgå det?
Bypass tanner however you can.
Gå utenom tanner.
All i have to do is... bypass it altogether and manually launch the missile.
Jeg må bare omgå det og avfyre raketten manuelt.
I will just bypass it.
Jeg bare omgår den.

It's important we don't bypass her.
Det er viktig at vi ikke omgår henne.
Mr o'brien, use these specifications to bypass the secondary plasma inducer.
Mr o'brien, bruk disse spesifikasjonene til å gå utenom de sekundære dysene.
Beg, borrow, hack, tap, bypass!
Tigg, lån, hack, tapp, omgå!
So we need your support to bypass the security council.
Så vi trenger deres støtte til å omgå sikkerhetsrådet.
If the vice president fails to cooperate, i will simply bypass him.
Hvis visepresidenten ikke samarbeider, omgår jeg ham bare.
Bypass the ground connection on the separation sequencer.
Omgå jordingen på separasjonmekanismen på stridshodene.
Which you can bypass.
Som du kan omgå.
Bypass the encryption lockouts.
Omgå kryptering lockout.
I have witnessed them literally bypass people.
Jeg har sett dem bokstavelig omgå mennesker.
The systems in india are very slow, so we bypass them.
Systemene i india er veldig treg, så vi omgå dem.
Vivek, explain to me why we can't bypass that guy.
Vivek, forklare meg hvorfor vi kan ikke omgå den fyren.
That's where he wants to bypass the system.
Det er der han ønsker å omgå systemet.
Bypass the system and start checking raw feeds.
Omgå systemet og begynn å sjekke de rå bildene.
How would you bypass the heat exchanger?
Hvordan omgikk du varmeveksleren?
I didn't bypass anything.
Jeg omgikk ikke noe.
Bypass her.
Gå forbi henne.
I can't bypass all islands in between.
Jeg kan ikke overse alle øyene som ligger imellom.
Quadruple bypass, blow the valve.
Firedobbel bypass, sprengt en hjerteklaff.
Non-coronary artery bypass graft(CABG) related bleeding.
Ikke-cabg-relatert(koronararterie bypass kirurgi) blødning.
Quadruple bypass, two on me.
Firedobbel bypass, to på meg.
Non-coronary artery bypass graft(CABG) related bleeding.
Ikke-cabg-relatert(koronararterie bypass kirurgi) blødning.

Resultater: 37, Tid: 0.0871

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer