CAN BE TAKEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av can be taken i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 235, Tid: 0.2052

Engelsk-norsk ordbok
kan tas kan brukes

Eksempler på bruk av Can Be Taken i en setning og oversettelsene deres

Aprovel can be taken with or without food.
Aprovel kan tas sammen med eller uten mat.
Irbesartan hydrochlorothiazide zentiva can be taken with or without food.
Irbesartan hydrochlorothiazide zentiva kan tas med eller uten mat.

Nevirapine teva tablets can be taken by:.
Nevirapine teva tabletter kan brukes av:.
Irbesartan zentiva can be taken with or without food.
Irbesartan zentiva kan tas sammen med eller uten mat.
Nevirapine teva tablets can be taken by:.
Nevirapine teva tabletter kan brukes av:.
Lamivudine teva pharma B.V. can be taken with or without food.
Lamivudine teva pharma B.V. kan tas med eller uten mat.
Viramune 400 mg prolonged-release tablets can be taken by children if they:.
Viramune 400 mg depottabletter kan brukes hos barn dersom de:.
Leflunomide teva tablets can be taken with or without food.
Leflunomide teva tabletter kan tas med eller uten mat.
Viramune tablets can be taken by:.
Viramune tabletter kan brukes av:.
Enbrel can be taken with or without food or drink.
Enbrel kan tas med eller uten mat eller drikke.
Viramune 400 mg prolonged-release tablets can be taken by children if they:.
Viramune 400 mg depottabletter kan brukes hos barn dersom de:.
Viramune tablets can be taken by:.
Viramune tabletter kan brukes av:.
Erivedge can be taken with or without food.
Erivedge kan tas sammen med eller uten mat.
The film-coated tablets can be taken with or without food.
De filmdrasjerte tablettene kan tas med eller uten mat.
Irbesartan hydrochlorothiazide zentiva can be taken with or without food.
Irbesartan hydrochlorothiazide zentiva kan tas med eller uten mat.
Irbesartan zentiva can be taken with or without food.
Irbesartan zentiva kan tas sammen med eller uten mat.
Lamivudine teva can be taken with or without food.
Lamivudine teva kan tas med eller uten mat.
Lamivudine teva pharma B.V. can be taken with or without food.
Lamivudine teva pharma B.V. kan tas med eller uten mat.
Leflunomide teva tablets can be taken with or without food.
Leflunomide teva tabletter kan tas med eller uten mat.
These can be taken from you or from a donor.
Disse kan tas fra deg eller fra en donor.
Pramipexole teva can be taken with or without food.
Pramipexole teva kan tas med eller uten mat.
The film-coated tablets can be taken with or without food.
De filmdrasjerte tablettene kan tas med eller uten mat.
The tablets can be taken with or without food.
Tablettene kan tas med eller uten mat.
These can be taken from you or from a donor.
Disse kan tas fra deg eller fra en donor.
This medicine can be taken with or without food or drink.
Du kan ta dette legemidlet med eller uten mat eller drikke.
This medicine can be taken with or without food or drink.
Du kan ta dette legemidlet med eller uten mat eller drikke.
It can be taken with or without liquid.
Kan tas med eller uten væske.
And if it can be taken, you must take it, too.
Og hvis den kan avlegges, må du gjøre det òg.
Perhaps i can be taken prisoner again on the way back.
Kanskje jeg kan bli tatt til fange igjen på tilbakeveien.
I can be taken back.
Jeg kan kjøres tilbake.

Resultater: 235, Tid: 0.2052

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Can be taken" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer