Oversettelse av "can do" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 4066, Tid: 0.1847

kan gjøre klarer kan klare greier kan gjore får gjøre kan ta fikser kan hjelpe kan gjřre kan greie kan fikse kan gjør kan ordne kan utrette

Eksempler på Can Do i en setning

I have seen what he can do with a knife.
Jeg har sett hva han kan gjøre med en kniv.
But i don't see how we can do it under 16 hours.
Men jeg tror ikke vi klarer det på under 16 timer.
Anything i can do, Zeke?
Noe jeg kan gjøre, Zeke?
If yancey says he can do it, he can.
Yancey klarer det hvis han sier det.
I can do my job, george.
Jeg kan gjøre jobben min.
No other can do it.
Ingen andre kan klare det.
What you can do with a pencil and paper, i could never do.
Hva du klarer med blyant og papir, fikser aldri jeg.
We can do this, bob. all right?
Vi kan klare dette, bob.
I know what they can do for me.
Jeg vet hva de kan gjøre for meg.
You can do 72 hours without the ball and chain.
Du greier 72 timer uten en ball og lenke.
You can do it, David!
Du greier det, David!
You can do it, burt.
Du klarer det, Burt!
God say"You can do what you want abe.
Gud sa"Du kan gjøre hva du vil, abe.
We can do it right now, but i need you.
Vi kan klare det, men jeg trenger deg.
There's very little i can do about that.
Det er lite jeg kan gjore med det.
I can do what i want with her.
Jeg kan gjøre hva jeg vil med henne.
I can do without her.
Jeg greier meg uten henne.
Think you can do somethin' kinda ticklish?
Tror du at du kan gjore noe litt vrient?
If michonne can do it, why can't you?
Hvis michonne klarer det, hvorfor kan ikke du?
We can do it, henry.
Vi kan klare det, Henry!
He can do whatever the hell he wants.
Han får gjøre hva han vil.
I can do it, susan.
Jeg klarer det, susan.
We have seen what you can do with a boy.
Vi har sett hva du kan gjore med en guttunge.
And i can do something, i long since done.
Og jeg får gjøre noe jeg ikke har gjort på lenge.
You can do this," he said.
Du kan klare dette", sa han.
I can do without anyone.
Jeg greier meg uten noen.
You think you can do it with her?
Tror du du kan gjøre det med henne?
I can do the three.
Jeg kan ta tre år.
Necros can do it.
Necros kan gjøre det.
You can do this.
Du greier dette.

Resultater: 4066, Tid: 0.1847

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer