Oversettelse av "children" i Norsk

Resultater: 11817, Tid: 0.1677

barn unger barns barna ungene barnet barnene

Eksempler på Children i en setning

Children are a blessing.
Barn er en velsignelse.
How many children would he have now?
Hvor mange unger har han nå?- jane.
They have two children- betsy and timmy.
De har to barn, betsy og timmy.
It was two children, not three.
Det var to barn, ikke tre.
For my children.
For mine barns skyld.
Children love an acrobat.
Unger liker akrobater.
I am Shaw"... men, women, children.
Jeg er shaw." menn, kvinner, barn.
My children are outside.
Barna mine er utenfor.
How many children took that Sway?
Hvordan mange unger tok Sway?
Wondering if our children will follow in our footsteps.
Ikke våre barns undring, men undring over om de ledager oss.
Your parents are awfully involved with their children.
Foreldrene dine er så involvert i sine barns liv.-De er hva?
Your children,
Barna dine,
Violet, klaus and sunny were intelligent children.
Violet, klaus og sunny var intelligente barn.
Sell me your children.
Selg ungene dine til meg!
They can have six children at one time.
De kan få seks unger på en gang.
At our children too.
På vårt barns også.
Charlie, you know, i have your children.
Jeg har ungene dine her.
Eperzan is not recommended for children and adolescents.
Eperzan er ikke anbefalt for barn og ungdom.
You know, wayward children taken in by families.
Uberegnelige unger som tas hånd om av familier.
I have got children.
Og det ufødte barnet du drepte.
Those children are my family!
De barna er familien min!
What are my children doing here?
Hva gjør mine unger her?
She has been fighting for her children for 30 years and moved the boundaries for his sake.
Hun har slåss for barnet sitt i 30 år.
The women and children are cooking up a bamboo buffet:.
Kvinnene og barnene lager en bambusbuffet:.
Are your children in Latvia?
Er barna dine i Latvia?
Who will give her children the clothes here?
Hvem vil gi ungene sine disse klærne?
Imatinib accord is also a treatment for children with CML.
Imatinib accord er også en behandling for barn med KML.
I always wanted my children to have a mother named rebecca.
Mine barns mor skal hete rebecca.
I want my children to be able to seize every opportunity that they can.
Jeg vil at ungene mine skal gripe alle muligheter de kan.
I don't have children.
Jeg har ikke barn.

Resultater: 11817, Tid: 0.1677

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Children" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer