CHILDREN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av children i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 15167, Tid: 0.093

Eksempler på bruk av Children i en setning og oversettelsene deres

Two children, lilly and judith.
To barn, lilly og judith.
i know these children. i have... practically raised them.
Jeg kjenner de ungene, jeg har nærmest oppdratt dem.
I am shaw"... men, women, children.
Jeg er shaw." menn, kvinner, barn.
For my children.
For mine barns skyld.

Children and adolescents( 1 17 years).
Barn og ungdom( 1 17 år).
You shot their children.
Du skjøt ungene deres.
Wondering if our children will follow in our footsteps.
Ikke våre barns undring, men undring over om de ledager oss.
Sell me your children.
Selg ungene dine til meg!
These children.
Disse barna.
Welcome, my children.
Velkommen, mine barn.
You have two beautiful children and a wonderful ex-wife.
Du har to flotte unger og en fantastisk eks-kone.
Children and adolescents( 1 17 years).
Barn og ungdom( 1 17 år).
My children are outside.
Barna mine er utenfor.
Your parents are awfully involved with their children.
Foreldrene dine er så involvert i sine barns liv.- de er hva?
Keep your children healthy!
Hold ungene dine friske.
At our children too.
På vårt barns også.
Have your children caught the dog for me?
Har ungene dine fanget hunden til meg?
You kill women and children.
Du dreper kvinner og barn.
How many children took that sway?
Hvordan mange unger tok sway?
She has been fighting for her children for 30 years and moved the boundaries for his sake.
Hun har slåss for barnet sitt i 30 år.
Your children,
Barna dine,
You know how hard it is for our children here.
Dere vet hvor vanskelig det er for ungene våre her.
Once your children walk out the door, they are on their own.
Når barnet går ut døren, de er på egenhånd.
Hey, children.
Hei unger.
And our children.
Og barna våre.
The women and children are cooking up a bamboo buffet:.
Kvinnene og barnene lager en bambusbuffet:.
I always wanted my children to have a mother named rebecca.
Mine barns mor skal hete rebecca.
I visited my wife and my children.
Jeg besøkte min kone og mine barn.
Lynette, i can keep my children alive.
Lynette, jeg kan holde ungene mine i live.
Or your children.
Eller barna dine.

Resultater: 15167, Tid: 0.093

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer