Oversettelse av "city" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3041, Tid: 0.0638

byen byens stad by byer bys

Eksempler på City i en setning

I could see the whole city from that window.
Jeg kunne se hele byen fra det vinduet.
They're destroying our city.
De ødelegger byen vår.
Oliver, anyone on city payroll could have done this.
Oliver, alle på byens lønningsliste kunne ha gjort det.
The eternal city is the most romantic city in the world.
Den evige stad er verdens mest romantiske by.
This is city probe scanner.
Dette er byens overvåkingsskanner.
The whole city is our playground.
Hele byen er vår lekeplass.
All the levites in the holy city were two hundred eighty-four.
Levittene i den hellige stad var i alt to hundre og fire og åtti.
That's city property you're foolin' around with!
Det er byens eiendom du kødder med.
My company, my city, my life.
Firmaet mitt, byen min, livet mitt.
Chihuahua city.
Chihuahua by.
Mexico city has been declared a complete loss.
Mexico by har vært erklært et fullstendig tap.
It's a lot more like an american city than i thought.
Ligner mer på amerikanske byer enn jeg trodde.
This city needs more than a symbol.
Denne byen trenger mer enn et symbol.
They have gotta take out a whole city grid.
De må sette hele byens lysnett ut av funksjon.
Glorious things are spoken about you, city of god.
Herlige ting er sagt om dig, du guds stad.
Saddam in our city shooting at you.
Saddam i byen vår, skyter på dere.
Marseille is your city, isn't it?
Marseille er din by, ikke sant?
Your city's freedom dangles from the belt of the vatican.
Din bys frihet henger og dingler i vatikanets belte.
In every city and province, lists of the disloyal have been compiled.
I alle byer og provinser er det laget lister over illojale personer.
Local officials say all city pools are now considered safe and gator-free.
Tjenestemenn sier alle byens bassenger er nå trygge og uten alligatorer.
And resen between nineveh and Calah: the same is a great city.
Og resen mellem ninive og Kalah; dette er den store stad.
I set in motion the death of your city 1O minutes ago.
Jeg påbegynte din bys død for ti minutter siden.
Drugs are sold in every city, and the police know where.
Narkotika blir solgt i alle byer og politiet vet hvor.
Neropolis, city of nero.
Neropolis, neros by.
City comptroller?
Byens revisor?
It's not your city anymore!
Det er ikke byen din lenger!
Two days ago, this city wept.
For to dager siden gråt denne byen.
Young shen was in line to rule gongmen city.
Unge shen skulle bli gongmen bys neste hersker.
If i catch any of that paint on city walls, i will arrest you.
Hvis jeg ser malingen på byens vegger, arresterer jeg deg.
It's a beautiful city.
Det er en vakker by.

Resultater: 3041, Tid: 0.0638

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "city"


towns
township
bid
offer
hometown
village
municipalities
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer