CITY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "city" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3853, Tid: 0.0922

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
by stad byens byen byer bys staden

Eksempler på bruk av "City" i en setning og oversettelsene deres

This is my city, limón.
Dette er min by, limón.
They're relocating from new york city and buying this house.
De flytter fra new york by og skal kjøpe dette huset.
The eternal city is the most romantic city in the world.
Den evige stad er verdens mest romantiske by.
Oliver, anyone on city payroll could have done this.
Oliver, alle på byens lønningsliste kunne ha gjort det.
All the levites in the holy city were two hundred eighty-four.
Levittene i den hellige stad var i alt to hundre og fire og åtti.
Your city is full of women and children.
Din by er full av kvinner og barn.
Glorious things are spoken about you, city of god.
Herlige ting er sagt om dig, du guds stad.
That's city property you're foolin' around with!
Det er byens eiendom du kødder med.
Welcome to our city.
Velkommen til byen vår.
From jeff city, president.
Fra jeff by, president.
It's a lot more like an american city than i thought.
Ligner mer på amerikanske byer enn jeg trodde.
This is my city.
Dette er byen min.
And resen between nineveh and Calah: the same is a great city.
Og resen mellem ninive og Kalah; dette er den store stad.
Or city Alaska?
Eller by- Alaska?
They have gotta take out a whole city grid.
De må sette hele byens lysnett ut av funksjon.
Glorious things are spoken about you, city of god.
Herlige ting er sagt om dig, du guds stad.
This city is much larger than i expected.
Denne byen er mye større enn jeg hadde forventet.
Local officials say all city pools are now considered safe and gator-free.
Tjenestemenn sier alle byens bassenger er nå trygge og uten alligatorer.
Our beautiful city is a city of families.
Vår vakre by er en by av familier.
In every city and province, lists of the disloyal have been compiled.
I alle byer og provinser er det laget lister over illojale personer.
Your city's freedom dangles from the belt of the vatican.
Din bys frihet henger og dingler i vatikanets belte.
City comptroller?
Byens revisor?
This is my city because i took it.
Dette er min by, fordi jeg tok den!
Conquer your city.
Erobre byen din.
I set in motion the death of your city 1O minutes ago.
Jeg påbegynte din bys død for ti minutter siden.
Drugs are sold in every city, and the police know where.
Narkotika blir solgt i alle byer og politiet vet hvor.
We're losing our city.
Vi mister byen vår.
If i catch any of that paint on city walls, i will arrest you.
Hvis jeg ser malingen på byens vegger, arresterer jeg deg.
Young shen was in line to rule gongmen city.
Unge shen skulle bli gongmen bys neste hersker.
Any other city, that would be impressive.
I alle andre byer hadde det vært imponerende.

Resultater: 3853, Tid: 0.0922

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "city"


towns
township
bid
offer
village
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer