COMING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Coming i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7567, Tid: 0.0356

Eksempler på bruk av Coming i en setning og oversettelsene deres

They started coming in six months ago.
De begynte å komme i seks måneder siden.
I thought you were not coming back until next monday.
Jeg trodde du ville ikke komme tilbake til neste mandag.

Bli

Am i still coming with you?
Skal jeg fortsatt bli med deg?
You are coming with me!
Dere skal bli med meg!

Stige

( rise , come , ladder )
I saw strange lights coming out of the lake.
Jeg så merkelige lys stige opp av sjøen.
Put the energy coming up over your heads.
La energien stige opp over hodene deres.
Andre setningseksempler
Are you coming, max?
Kommer du, max?
Jack 's not coming back.
Jack kommer ikke tilbake.
But sam 's coming with you.
Men sam blir med deg.
Man 's coming, john henry.
Mann kommer, john henry.
Are you coming or not? i am not coming?
Blir du med eller ikke?
Joy 's coming with me.
Joy blir med meg.
And our parents are never coming back.
Og foreldrene våre kommer aldri tilbake.
And it was not coming from the graves.
Og den kom ikke fra gravene.
Frank 's not coming back.
Frank kommer ikke tilbake.
Are you coming with me to sogo?
Blir du med til sogo?
You are not coming to dinner?
Så du blir ikke med?
Lana 's not coming home because she 's hungry.
Lana kommer ikke hjem fordi hun er sulten.
Coming home without poor lydia?
Komme hjem uten stakkars lydia?
Thank you for coming, brother daniel.
Takk for at du kom, bror daniel.
Apparently, fibonacci 's coming up for air again.
Fibonacci har tydeligvis kommet opp til overflaten igjen.
We are ready for his coming.
Vi er klare for hans komme.
They said you are coming. i am george clark.
De sa du kom. jeg er george clark.
Jack 's not coming back.
Jack kommer ikke tilbake.
You coming in for tea? no, sir?
Blir du med inn på te?
Thank you for coming with me tonight.
Takk for at du ble med meg i kveld.
He 's been coming in here for months.
Han har kommet hit i måneder.
I can hear your voice coming from your bedroom.
Jeg kan høre stemmen din komme ifra soverommet ditt.
I am still coming with you.
Jeg skal fortsatt bli med deg.
We were late coming down because we were having sex.
Vi kom sent ned fordi vi hadde sex.

Resultater: 7567, Tid: 0.0356

Se også


was coming
you coming
du kommer du kom
coming out
coming here
komme hit kommet hit
you're coming
du kommer du kom
they're coming
de kommer
we're coming
vi kommer
coming for
been coming
me coming
meg komme

S Synonymer for "coming"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer