CUT YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av cut you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 45, Tid: 0.078

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Cut You i en setning og oversettelsene deres

When they cut you, do you remember that?
Da de skar deg, kan du huske det?
I will cut you down.
Jeg skal kutte deg ned.
I cut you.
Jeg skar deg.
Maybe cut you up a little.
Kanskje kutte deg opp litt.
It would have cut you in half.
Det ville kuttet deg i to.
They cut you.
De skar deg.
The machine cut you off.
Svareren kuttet deg av.
Somebody cut you down.
Noen skar deg ned.
I'm gonna cut you free.
Jeg skal kutte deg fri.
I'm gonna cut you in on a percentage.
Jeg skal gi deg en prosentandel.
I'm gonna cut you.
Jeg skal stikke deg, din jævel.
Let me cut you a piece of the salmon.
La meg gi deg litt av laksen.
I kinda gotta cut you open to get to it.
Jeg må liksom kutte deg opp for å få tak i den.
No struggle? he just cut you and ran away?
Og han bare skar deg og stakk?
She cut you.
Hun kuttet deg.
Cut you.
I haven't even cut you yet.
Jeg har ikke engang kuttet deg ennå.
I cut you with that knife.
Jeg skar deg med kniven.
He will cut you.
Han vil stikke deg.
Perhaps i will cut you a new one.
Kanskje l vil kutte deg en ny.
The jem'hadar will cut you to pieces.
Den jem'hadar vil kutte deg i stykker.
I don't think it actually cut you.
Jeg tror ikke det skar deg.
If i cut you down, would you do what i tell you to?
Hvis jeg skjærer deg løs, gjør du som jeg sier?
I will cut you, bitch!
Mary!-Jeg skal kutte deg!
I'm gonna cut you loose.
Jeg skjærer deg løs.
The shrapnel can move and cut you. I'm not going under.
Splinten kan bevege seg og kutte deg opp.
I'm gonna cut you out.
Jeg skjærer deg løs.
I ain't gonna cut you.
Jeg skal ikke kutte deg.
They will run you down and cut you up into little chunks.
De tar deg igjen og skjærer deg i småbiter.
Within sixty seconds it will cut you in half.
Innen seksti sekunder vil den kutte deg i to.

Resultater: 45, Tid: 0.078

"Cut you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer