DADDY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av daddy i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3413, Tid: 0.0986

Eksempler på bruk av Daddy i en setning og oversettelsene deres

Daddy, i am hungry.
Pappa, jeg er sulten.
Daddy, it 's... it 's not what you think.
Far, det er ikke som du tror.
But, daddy, he 's.
Men, pappa, han er.
We never talk about daddy 's missions with strangers.
Vi snakker aldri om pappas oppdrag med fremmede.

Daddy, have not you forgotten something?
Far, har du ikke glemt noe?
But, daddy, you can not. you are hurt.
Men pappa, du kan ikke.
But, daddy, you can not just leave me here with mother.
Men, pappa, du kan ikke bare forlate meg her med mor.
It 's like my daddy always told me.
Det er sånn som min far alltid sa til meg.
You are hung like your daddy, and you have eyes like your mother.
Du har din fars utstyr og din mors øyne, gud velsigne dem.
It 's daddy 's day.
Det er pappas dag.
Daddy, it 's a ship.
Far, det er et skip.
But first we are gonna take daddy 's car,
Men vi tar pappas bil først.
But, daddy, i love him!
Men, pappa, jeg elsker ham!
Hit girl and big daddy, they were the real deal.
Hit-girl og big daddy, de var ekte vare.
Do you imagine your daddy being shamed by your disgrace?
Tenker du på din fars skam over din vanære?
Now she 's daddy 's little girl again.
Nå er hun pappas jente igjen.
Daddy, home, molly.
Pappa, hjem, molly.
Get over your daddy issues and leave us be!
Kom over din fars problemer og la oss være!
That 's where big daddy hang all his dead meat.
Der henger big daddy kjøttet sitt.
Who 's your daddy now, huh?
Hvem er din far nå, hva?
Your daddy ai not paying.
Papsen din betaler ikke.
Well, let us go, daddy.
Vel, da setter vi i gang, dadda.
You know my daddy died on the job too.
Du vet at min far også døde på jobben.
Hey, mommy and daddy, how was africa?
Hei, mamma og pappa, hvordan var afrika?
Who 's your daddy?
Hvem er papsen din?
Your daddy 's land is dead sick.
Din fars jord er dødssyk.
Your daddy 's check did not arrive today.
Deres pappas sjekk kom ikke i dag.
This is your love daddy talking, starving' like marvin.
Dette er love daddy, sulten som en ulv.
I see your daddy and a coloured man.
Jeg ser faren din og en farget mann.
Good morning, daddy.
James? god morgen, dadda.

Resultater: 3413, Tid: 0.0986

SE OGSÅ

Se også


"Daddy" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer