Oversettelse av "daddy" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3577, Tid: 0.0647

pappa far pappas fars papsen dadda faren pappaen

Eksempler på Daddy i en setning

Daddy, I'm hungry.
Pappa, jeg er sulten.
Daddy, it's... it's not what you think.
Far, det er ikke som du tror.
But, daddy, he's.
Men, pappa, han er.
Daddy, haven't you forgotten something?
Far, har du ikke glemt noe?
But, daddy, you can't. You're hurt.
Men pappa, du kan ikke.
We never talk about Daddy's missions with strangers.
Vi snakker aldri om pappas oppdrag med fremmede.
It's Daddy's day.
Det er pappas dag.
You're hung like your daddy, and you have eyes like your mother.
Du har din fars utstyr og din mors øyne, gud velsigne dem.
It's like my daddy always told me.
Det er sånn som min far alltid sa til meg.
But, daddy, you can't just leave me here with mother.
Men, pappa, du kan ikke bare forlate meg her med mor.
Daddy, it's a ship.
Far, det er et skip.
But first we're gonna take daddy's car,
Men vi tar pappas bil først.
Your daddy ain't paying.
Papsen din betaler ikke.
Do you imagine your daddy being shamed by your disgrace?
Tenker du på din fars skam over din vanære?
But, daddy, i love him!
Men, pappa, jeg elsker ham!
Who's your daddy now, huh?
Hvem er din far nå, hva?
Daddy, home, molly.
Pappa, hjem, molly.
Well, let's go, daddy.
Vel, da setter vi i gang, dadda.
Get over your daddy issues and leave us be!
Kom over din fars problemer og la oss være!
Now she's Daddy's little girl again.
Nå er hun pappas jente igjen.
Who's your daddy?
Hvem er papsen din?
Your daddy's land is dead sick.
Din fars jord er dødssyk.
Yeah, so you get to tuck them in every night, right, Daddy?
For du vil vel legge dem hver kveld, papsen?
I see your daddy and a coloured man.
Jeg ser faren din og en farget mann.
Your daddy's check didn't arrive today.
Deres pappas sjekk kom ikke i dag.
Good morning, daddy.
James? god morgen, dadda.
Hey, mommy and daddy, how was Africa?
Hei, mamma og pappa, hvordan var Afrika?
You know my daddy died on the job too.
Du vet at min far også døde på jobben.
I can't see your daddy now either.
Jeg kan ikke se faren din, nå heller.
Daddy will discuss it later.
Papsen diskuterer det senere.

Resultater: 3577, Tid: 0.0647

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "daddy"


papa
pa
fry
pope
fathers
potatoes
pop
parent
pap
nanny
da
spuds
taters
dad
chips
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Daddy" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer