DAUGHTER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av daughter i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7913, Tid: 0.0561

Eksempler på bruk av Daughter i en setning og oversettelsene deres

My daughter, marcia.
Min datter marcia.
My daughter, emma!
Min datter, emma!
And our daughter.
Og datteren vår.
My daughter, elsa.
Min datter, elsa.

Nina or your daughter.
Nina eller datteren din.
And his daughter, amy?
Og dattera hans, amy?
She 's your daughter, lou.
Hun er datteren din, lou.
And our daughter nina.
Og dattera vår, nina.
It is so complicated with a young daughter who 's full of new ideas.
Det er vanskelig med døtre som tenker i nye baner.
My daughter, powaqa, is not here.
Min datter powaqa er ikke her.
They were all somebody 's daughter.
De var alle døtre av noen.
And your daughter, agnes.
Og dattera di, agnes.
Sir, she is my daughter.
Hun er datteren min, sir.
My daughter, karen.
Min datter karen.
My daughter, maybelle.
Min datter, maybelle.
With my wife and daughter while frederik and majken are in london.
Med kona og dattera mi mens frederik og majken er i london.
But my daughter.
Men datteren min.
It 's what every daughter wants from her mother.
Det alle døtre ønsker av sin mor.
Not every father and daughter are.
Ikke alle fedre og døtre er det.
I am your daughter.
Jeg er dattera di.
My daughter zoe.
Min datter, zoe.
Gibson, my daughter is innocent.
Gibson, datteren min er uskyldig.
We asked your daughter, but she left.
Vi spurte dattera di, men hun dro.
My daughter was dying.
Min datter var døende.
Sarah, my daughter.
Sarah, datteren min.
Scott?- he told me that he feared for the safety of his wife and his daughter.
Scott fryktet for sikkerheten til sin kone og sine døtre.
Good folk, lock up your son and daughter.
Godt folk, gjem deres sønner og døtre.
Just my daughter, gwen.
Bare datteren min gwen.
About our daughter.
Om dattera vår.
Or my daughter danielle.
Eller min datter, danielle.

Resultater: 7913, Tid: 0.0561

SYNONYMER
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer