DEPOSIT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av deposit i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 64, Tid: 0.102

Eksempler på bruk av Deposit i en setning og oversettelsene deres

Upon storage, a white deposit and clear supernatant can be observed.
Et hvitt bunnfall og en klar supernatant kan observeres under lagring.
But, uh, any transaction, deposit or withdrawal greater than $9,999.
Men transaksjoner, depositum eller uttak større enn 9999,99 dollar trigger alarmen hos oss.
Upon storage, a white deposit and clear supernatant can be observed.
Under lagring kan et hvitt bunnfall og en klar supernatant observeres.
Stop. 5OO dollar deposit follow.
Dollar depositum følger.

I deposit the cash into the account of a dummy finance company.
Jeg setter penger inn pá kontoen til et fingert firma.
Upon storage, a white deposit and clear supernatant can be observed.
Ved lagring kan et hvitt bunnfall og klar supernatant sees.
I wasn't expecting another deposit until the end of the month.
Jeg ventet ikke flere innskudd før neste måned.
You will return our deposit of $50 million within the next 48 hours.
Du må returnere vårt depositum på $50 millioner innen de neste 48 timene.
Upon storage, a white deposit and clear supernatant can be observed.
Ved lagring kan ett hvitt bunnfall og en klar supernatant observeres.

Last deposit was three days ago.
Siste innskudd var for tre dager siden.
Deposit for the sheets.
Depositum for sengetøyet.
Upon storage, a white deposit and clear supernatant can be observed.
Et hvitt bunnfall og en klar supernatant kan observeres under lagring.
Please deposit one month.
Vennligst betal én måned.
Upon storage, a white deposit and clear supernatant can be observed.
Under lagring kan et hvitt bunnfall og en klar supernatant observeres.
Please deposit two months.
Vennligst betal to måneder.
The money was well-laundered but the last deposit matched the last amount stolen.
Pengene kan ikke spores men siste innskudd tilsvarer siste sum som ble stjålet.
There goes their deposit.
Der forsvinner depositumet deres.
Request deposit 5OO dollars.
Depositum, 500 dollar, bes betalt.
Please deposit one minute.
Vennligst betal ett minutt.
The ferengi found a large deposit on timor ll a few years ago.
De ferengi fant en stor innskudd på timor II for noen år siden.
I have lost my deposit.
Jeg har mistet depositumet mitt.
Upon storage, a white deposit and clear supernatant can be observed.
Ved lagring kan et hvitt bunnfall og klar supernatant sees.
You can't even say deposit.
Du klarer ikke å si depositum engang.
It's not desposit. It's deposit.
Det heter ikke depotisum, det heter depositum.
Upon storage, a white deposit and clear supernatant can be observed.
Ved lagring kan ett hvitt bunnfall og en klar supernatant observeres.
I guess i have to give you your deposit back.
Jeg får visst gi deg tilbake depositumet ditt.
We're making a long-term deposit.
Vi foretar et langsiktig innskudd.
And you lose your deposit.
Og du taper depositumet ditt.
But it's called deposit.
Det heter depositum.
Upon storage, a white deposit and clear supernatant may be observed.
Ved lagring kan et hvitt bunnfall og klar supernatant sees.

Resultater: 64, Tid: 0.102

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer