DID NOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Did not i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3571, Tid: 0.3195

Did not
ikke (2537) ikke gjorde det (149) har ikke (36) ikke gjør det (21) ikke gjort det (10) hadde ikke (7)

Eksempler på bruk av Did not i en setning og oversettelsene deres

Ikke

( not , never )
John Hughes did not direct my life.
John Hughes regisserte ikke livet mitt.
Oscar did not kill Sarah.
Oscar drepte ikke Sarah.

Ikke gjorde det

Jack said they would suspect me if I did not;
Jack sa de ville mistenke meg hvis jeg ikke gjorde det.
There is no certainty that he did not.
Det er langt fra sikkert at han ikke gjorde det.

Har ikke

He did not force anyone to come up here.
Han har ikke tvunget noen hit.
I did not change, Karl.
Jeg har ikke forandret meg.

Ikke gjør det

I would rather you did not, if that 's all right.
Nei, jeg foretrekker om du ikke gjør det, hvis det er i orden.
Well, if you are asking... I prefer that you did not.
Hvis du spør, så foretrekker jeg at du ikke gjør det.
Andre setningseksempler
Bobby did not take the money from Landvetter.
Bobby tok ikke pengene fra Landvetter.
You can not tell me you did not.
Ikke si at du ikke gjorde det.
I did not kill Karl Lessing!
Jeg drepte ikke Karl Lessing!
I swear by God I did not.
Jeg har ikke gjort det.
Dylan did not like the press and he said Kurt did not Like the press.
Dylan likte ikke pressen og sa Kurt ikke gjorde det heller.
We did not spoil our kids.
Vi har ikke skjemt bort barna.
Omar did not have this coming.
Omar hadde ikke dette kommer.
I did not.
Jeg hadde ikke.
It was I who did not.
Det var jeg som ikke gjorde det.
We did not grant immortality to any human being before you.
Vi har ikke gitt noe menneskelig vesen før deg udødelighet.
I would rather you did not.
Jeg vil helst at du ikke gjør det.
You did not have sex with my mother.".
Du hadde ikke sex med moren min.".
Maybe he did not.
Kanskje han ikke gjort det.
We would prefer you did not.
Vi foretrekker at du ikke gjør det.
I did not kill my son!
Jeg drepte ikke sønnen min!
You did not vote this Parliament into office.
Dere har ikke valgt inn dette Parlamentet.
Good God, I did not.
Gud vet jeg ikke gjorde det.
I did not, but I, uh.
Jeg hadde ikke det, men jeg.
If I did not, maybe we would not be talking right now.
Hadde jeg ikke gjort det, hadde vi kanskje ikke levd nå.
Please say you did not?
Du har ikke gjort det?
I did not kill Roy Geary!
Jeg drepte ikke Roy Geary!
Well what if I did not?
Hva om jeg ikke gjør det?

Resultater: 3571, Tid: 0.3195

Se også


you did not
du ikke
who did not
som ikke
did not come
kom ikke ikke kommet
did not kill
drepte ikke ikke drept
did they not
de ikke
did not say
sa ikke ikke sagt
did not it
did not include
inkluderte ikke ikke inkludert
did not appear
did not change
endret seg ikke
did not receive
ikke fikk
did not die
døde ikke
did not cause
forårsaket ikke
did not go
gikk ikke
did not take
tok ikke ikke tatt
which did not
som ikke
did not achieve
did not break
did not occur
ikke forekom

Ord for ord oversettelse


did
- gjorde har klarte gjør ikke
not
- ikke lkke aldri –Ikke – Ikke

S Synonymer for "did not"


haven't got
ain't got
don't do not do it
don't got
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer