DID THEY NOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av did they not i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 46, Tid: 0.0813

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Did They Not i en setning og oversettelsene deres

Why did they not bring four witnesses of it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not bring four witnesses upon it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not bring four witnesses upon it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not bring four witnesses against it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not bring four witnesses against it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Wherefore did they not bring four witnesses thereof?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not produce four witnesses?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not bring four witnesses to testify to it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Did they not see it?
Har de ikke sett den?
Why did they not bring four witnesses to it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Wherefore did they not bring four witnesses thereof?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not bring four witnesses of it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not bring four witnesses to prove it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not produce four witnesses?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Why did they not bring four witnesses to testify to it?
Hvorfor brakte de ikke fire vitner i saken?
Did they not see it?
Har de ikke sett den?
Did they not have nair in the'70s?
Hadde de ikke hårfjerner i syttiåra?
Why did they not think over the message?
Har de da ikke tenkt over det som ble sagt?
But did they not reject before what had been given to Moses?
Men har de da ikke fornektet det som moses fikk tidligere?
But did they not reject before what had been given to Moses?
Men har de da ikke fornektet det som moses fikk tidligere?
Did they not let children play with when he was little?
Visste de at de ikke ville la ham leke med andre barn som liten?
Why did they not think over the message?
Har de da ikke tenkt over det som ble sagt?
Did they not like the video or something?
Hadde de ikke liker video eller noe?
And did they not travel in the land to see what sort of fate befell those before them?
Har de ikke reist rundt på jorden og sett hva enden ble for dem som levde før? de var mektigere, og dyrket og bebygget jorden bedre enn de selv.
And did they not obtain guidance by the fact that we did destroy many generations before them, so now they walk in their houses?
Finner de ingen rettledning i hvor mange slekter vi har utslettet før dem, på hvis boplasser de vandrer omkring?
And did they not travel in the land to see what sort of fate befell those before them?
Har de ikke reist rundt på jorden og sett hva enden ble for dem som levde før? de var mektigere, og dyrket og bebygget jorden bedre enn de selv.
Did they not find guidance in the many generations we had destroyed before them, over whose dwellings they(now) walk?
Finner de ingen rettledning i hvor mange slekter vi har utslettet før dem, på hvis boplasser de vandrer omkring?
Did they not see the birds above them, stretching out, and flapping their wings.
Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen?
And did they not obtain guidance by the fact that we did destroy many generations before them, so now they walk in their houses?
Finner de ingen rettledning i hvor mange slekter vi har utslettet før dem, på hvis boplasser de vandrer omkring?
Did they not find guidance in the many generations we had destroyed before them, over whose dwellings they(now) walk?
Finner de ingen rettledning i hvor mange slekter vi har utslettet før dem, på hvis boplasser de vandrer omkring?

Resultater: 46, Tid: 0.0813

"Did they not" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer