Oversettelse av "die" i Norsk

Resultater: 10579, Tid: 0.1552

død do dør døde dødd døden

Eksempler på Die i en setning

Die, thief.
, tyv.
I live, i die, i live again!
Jeg lever, jeg død, jeg lever igjen!
Die, Angor!
, Angor!
Live or die, we fight as gentlemen.
Liv eller død, vi kjemper som ærede menn.
You will die like my father.
Du skai do som faren min.
That boy can't die, but my daughter can?
Den gutten kan ikke , men datteren min kan?
I need you. live or die, Jeff?
Liv eller død, jeff.
Kelseys don't die.
Kelseyene dør ikke.
Die, Samson!
, Samson!
I would rather die than done that.
Ville heller do, enn â gjore det.
You must die, david kessler.
Du må , david kessler.
Why does every story have to be do or die with you?
Alt er liv eller død med deg og saker.
I didn't die.
Jeg døde ikke.
If you love me, you die, and i don't.
Hvis du elsker meg... dør du... og ikke jeg.
He's gonna die today. at 9 o'clock.
Han skai do i dag kiokka ni.
And you will live and die for him.
Du vil leve og do for hans skyld.
Soldiers die, sheriff.
Soldater dør, sheriff.
Would you die if you had my life?
Ville du dødd hvis du hadde mitt liv?
I can't die here with you.
Jeg kan ikke her med deg.
Smith and berchem didn't die in vain.
Smith og berchem døde ikke forgjeves.
You would die before your stroke fell.
Da var du død før hugget falt.
You move, you die.
Beveger du deg, er du død.
Shaw didn't die in the crash.
Shaw døde ikke i krasjen.
Don't die on me, gilly owens, please.
Ikke do fra meg, giiiy owens.
He could die in the ghetto.
Han kunne dødd i gettoen.
Ramón... why die?
Ramón... hvorfor døden?
When you die.".
Når du dør.".
Don't die, murray.
Ikke , murray.
They don't die, liza.
De dør ikke, liza.
How did he die, Henry?
Hvordan døde han, Henry?

Resultater: 10579, Tid: 0.1552

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer