DIRECT CONTACT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av direct contact i Norsk bokmål

Resultater: 158, Tid: 0.0569

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Direct Contact i en setning og oversettelsene deres

Avoid direct contact with application area while it is wet.
Unngå direkte kontakt med påføringsområdet mens det er vått.
Avoid direct contact with skin, eyes or mouth.
Unngå direkte kontakt med hud, øyne eller munn.
Avoid direct contact with the application site.
Unngå direkte kontakt med påføringsstedet.
Avoid direct contact with the medicine.
Unngå direkte kontakt med legemidlet.
Avoid direct contact with treated animals until the application site is dry.
Unngå direkte kontakt med behandlede dyr før påføringsstedet er tørt.
Avoid direct contact with application area while it is wet.
Unngå direkte kontakt med påføringsområdet mens det er vått.
Avoid direct contact with skin, eyes or mouth.
Unngå direkte kontakt med hud, øyne eller munn.
Avoid direct contact with the application site.
Unngå direkte kontakt med påføringsstedet.
Avoid direct contact with the medicine.
Unngå direkte kontakt med legemidlet.
Avoid direct contact with treated animals until the application site is dry.
Unngå direkte kontakt med behandlede dyr før påføringsstedet er tørt.
Avoid direct contact with treated animals until the application site is dry.
Unngå direkte kontakt med behandlede dyr til påføringsstedet er tørt.
The product should not be placed in direct contact with certain types of bones.
Legemidlet bør ikke plasseres i direkte kontakt med visse typer ben.
The product should not be placed in direct contact with certain types of bones.
Legemidlet bør ikke plasseres i direkte kontakt med visse typer ben.
Direct contact of nexobrid with the eyes should be avoided.
Direkte kontakt med nexobrid og øynene skal unngås.
Direct contact with the eyes should be avoided.
Direkte kontakt med øynene skal unngås.
Direct contact of nexobrid with the eyes should be avoided.
Direkte kontakt med nexobrid og øynene skal unngås.
Direct contact with the eyes should be avoided.
Direkte kontakt med øynene skal unngås.
Now he infects the others by direct contact.
Nå smitter han de andre ved direkte kontakt.
Yes, but i don't have direct contact with wilf.
Ja, men jeg har ikke direkte kontakt med wilf.
Have you come into direct contact with the infected?
Har du vært i direktekontakt med noen som er smittet?
Cornell said that he was his direct contact, whatever that means.
Cornell sa han var direktekontakten hans, hva nå det betyr.
Any direct contact would, of course, be a serious offence.
Enhver direkte henvendelse ville være et alvorlig lovbrudd.
Brought into direct contact with the divine.
Slik settes jeg i en direkte forbindelse med det guddommelige.
He was my direct contact.
Han var min direktekontakt.
But the PETN tells us that the bomber came in direct contact with the victim.
Men petn-et forteller oss... at bombemannen var i direkte kontakt med offeret.
Atazanavir increased opacity of bovine corneas in an in vitro ocular irritation study, indicating it may be an ocular irritant upon direct contact with the eye.
Atazanavir økte opasiteten i hornhinner hos kveg i en in vitro øyeirritasjonsstudie, og indikerte at det kan virke irriterende på øynene ved direkte øyekontakt.
Atazanavir increased opacity of bovine corneas in an in vitro ocular irritation study, indicating it may be an ocular irritant upon direct contact with the eye.
Atazanavir økte opasiteten i hornhinner hos kveg i en in vitro øyeirritasjonsstudie, og indikerte at det kan virke irriterende på øynene ved direkte øyekontakt.

Resultater: 158, Tid: 0.0569

"Direct contact" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer