DO NOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Do not i Norsk bokmål

Resultater: 11320, Tid: 0.3464

Do not
ikke skal ikke lkke må ikke aldri ikke gjør det har ikke ha ikke ikke ha

Eksempler på bruk av Do not i en setning og oversettelsene deres

I do not think it 's Marcus.
Jeg tror ikke det er Marcus.
But do not ask me to choose between a war and a wife.
Men ikke be meg velge mellom en krig og ei kone.
And if you do not, then you have not conveyed His Message.
Om du ikke gjør det, har du ikke båret frem Hans budskap.
Jake, do not.
Jake, ikke gjør det.
Do not crush or chew.
Skal ikke knuses eller tygges.
Ray, do not crash my ship.
Ray, ikke krasj skipet mitt.
Do not look at me like that!
Lkke se på meg sånn!
Do not store above 25 C.
Skal ikke oppbevares over 25 C.
Those of you who do not, may your good Lord help you.
De som ikke gjør det... Gud hjelpe dere.
I do not want to be in your shoes.
Jeg vil ikke være i dine sko.
Do not, dare not, can not!
Må ikke, tør ikke, kan ikke!
Do not use concomitantly with corticosteroids or other NSAIDs.
Skal ikke brukes samtidig med kortikoider eller andre NSAIDs.
And which ones do not.
Og hvilke som ikke gjør det.
You do not have lights on.
Du har ikke lys på.
Do not send shit to my office at school.
Lkke send brev til meg på skolen.
Jesus.- No. Come on, do not.
Nei, ikke gjør det.
Do not mix with water.
Må ikke blandes med vann.
I do not deal with freight.
Jeg har ikke ansvar for lasten.
Do not live in hope, my dear.
Lkke lev i håpet, min kjære.
Do not use concomitantly with corticosteroids or other NSAIDs.
Skal ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller andre NSAIDs.
I do not negotiate with dentists.
Jeg forhandler ikke med tannleger.
But if you do not, I pity you.
Men hvis du ikke gjør det, jeg synes synd på deg.
Do not swallow or inject.
Må ikke injiseres eller svelges.
I do not have a type.
Jeg har ikke en type.
Do not use in animals previously treated with Oxyglobin.
Skal ikke brukes på dyr som tidligere er behandlet med Oxyglobin.
Do not take anything.
Lkke ta noe. Ikke pakk.
I do not notice this making me warmer.
Jeg har ikke merket noe til den oppvarmingen.
I do not mingle with the customers.
Jeg menger meg aldri med gjestene.
Allah has said,‘ Do not worship two gods!
Gud har sagt:« Ha ikke to guder!
Do not test me!
Lkke provoser meg!

Resultater: 11320, Tid: 0.3464

Ord for ord oversettelse


do
- gjøre gjør det skal har klare ha gjort med
not
- ikke lkke aldri –Ikke – Ikke

S Synonymer for "do not"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer