DO NOT DRIVE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av do not drive i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 170, Tid: 0.2502

ikke kjøre bil ikke kjør ikke kjør bil du må ikke kjøre du skal ikke kjøre driver ikke ikke kjører bil

Eksempler på bruk av Do Not Drive i en setning og oversettelsene deres

If you are affected do not drive or use machinery.
Hvis du er påvirket skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
If this happens to you, do not drive or use machines.
Hvis du er føler deg svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Do not drive or operate machinery if you experience these side effects.
Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du opplever disse bivirkningene.
Do not drive or operate machines if you experience these symptoms.
Ikke kjør bil eller bruk maskiner hvis du merker disse symptomene.
Do not drive or use machines if you feel tired or dizzy.
Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du føler deg trett eller svimmel.
If you experience this, do not drive or use machines.
Hvis du opplever dette, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
If this happens to you, do not drive or machines.
Hvis du er føler deg svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Do not drive or operate machines if you experience these side effects.
Du må ikke kjøre eller bruke maskiner dersom du får noen av disse bivirkningene.
Do not drive or use machines until this has worn off.
Ikke kjør bil eller bruk maskiner før dette har gått over.
Do not drive or use machines until you know how fycompa affects you.
Ikke kjør eller bruk maskiner før du vet hvordan fycompa påvirker deg.
Do not drive or operate machinery if you experience these side effects.
Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du opplever disse bivirkningene.
Do not drive or use machines as long as these last.
Du skal ikke kjøre eller bruke maskiner så lenge disse vedvarer.
Do not drive or operate machines if you experience these side effects.
Du må ikke kjøre eller bruke maskiner dersom du får noen av disse bivirkningene.
Do not drive or operate machines if you experience these symptoms.
Ikke kjør bil eller bruk maskiner hvis du merker disse symptomene.
If this happens to you, do not drive or use machines.
Hvis du er føler deg svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
If you are affected, do not drive or use machines.
Hvis du er føler deg svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
I do not drive away the believers.
Jeg driver ikke de troende bort!
Do not drive or use machines until this has worn off.
Ikke kjør bil eller bruk maskiner før dette har gått over.
Do not drive or use machines if you feel tired or dizzy.
Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du føler deg trett eller svimmel.
Do not drive or use machines as long as these last.
Du skal ikke kjøre eller bruke maskiner så lenge disse vedvarer.
Do not drive or use machines until you know how fycompa affects you.
Ikke kjør eller bruk maskiner før du vet hvordan fycompa påvirker deg.
Do not drive or use machines until your vision is clear.
Ikke kjør bil eller bruk maskiner før du ser klart.
I do not drive away the believers.
Jeg driver ikke de troende bort!
If you experience this, do not drive or use machines.
Hvis du opplever dette, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Do not drive or operate machines unless you are feeling well.
Ikke kjør eller bruk maskiner med mindre du føler deg frisk.
Do not drive or use machines until your vision is clear.
Kjør ikke bil eller bruk maskiner før synet ditt er klart igjen.
Do not drive or operate machines unless you are feeling well.
Ikke kjør eller bruk maskiner med mindre du føler deg frisk.
Do not drive or use machines until your vision is clear.
Kjør ikke bil eller bruk maskiner før synet ditt er klart igjen.
Do not drive during treatment.
Du må ikke kjøre bil under behandlingen.
Do not drive or use any tools or machines if you feel dizzy.
Du må ikke kjøre bil eller bruke verktøy/maskiner om du føler deg svimmel.

Resultater: 170, Tid: 0.2502

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "do not drive"


do not use
do not run
not drive a car
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer