DO NOT FOLLOW PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av do not follow i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 195, Tid: 0.1426

Engelsk-norsk ordbok
følg ikke ikke følger ikke følge følg ingen

Eksempler på bruk av Do Not Follow i en setning og oversettelsene deres

So keep steadfast, and do not follow the path of the ignorant.
Hold rett kurs, og følg ikke deres vei som intet vet.».
So keep steadfast, and do not follow the path of the ignorant.
Hold rett kurs, og følg ikke deres vei som intet vet.».

One that we do not follow.
Som vi ikke følger.
Say,"I do not follow your whims and desires.
Si:«Jeg vil ikke følge deres forestillinger!
You may get pregnant if you do not follow these instructions.
Du kan bli gravid hvis du ikke følger disse instruksjonene.
I command you both, do not follow after me.
Jeg befaler dere om å ikke følge etter meg.
You may get pregnant if you do not follow these instructions.
Du kan bli gravid hvis du ikke følger disse instruksjonene.
Say,"I do not follow your whims and desires.
Si:«Jeg vil ikke følge deres forestillinger!
I will break your arm if you do not follow my order.
Jeg brekker armen din hvis du ikke følger ordre.
Don't follow Mitch's balls.
Ikke følg Mitch' baller.
Spirits do not follow our physical laws.
Ånder følger ikke våre fysiske lover.
Do not follow the footsteps of Satan; he is clearly your enemy.
Følg ikke i satans fotspor! han er deres erklærte fiende.
Do not follow the footsteps of Satan; he is clearly your enemy.
Følg ikke i satans fotspor! han er deres erklærte fiende.
And do not follow those who exceed the limits.”.
Hør ikke etter de lettsindiges påbud,
Do not follow those who are extravagant,
Hør ikke etter de lettsindiges påbud,
And do not follow those who exceed the limits.”.
Hør ikke etter de lettsindiges påbud,
Don't follow me.
Ikke følg etter.
(xiii) do not follow that of which you have no knowledge.
Fest deg ikke ved ting du ikke har kjennskap til.
I do not follow the priest, i follow the holy scriptures.
Jeg adlyder ikke prosten, men vår hellige skrift.
(xiii) do not follow that of which you have no knowledge.
Fest deg ikke ved ting du ikke har kjennskap til.
Do not follow in into club.
Ikke bli med inn på klubben.
Do not follow me.
Lkke følg etter meg!
Only if you do not follow me.
Bare om du ikke blir med meg.
Do not follow those who are extravagant,
Hør ikke etter de lettsindiges påbud,
Do not follow me home.
Ikke følg etter meg.
Do not follow me.
Ikke følg etter meg.
When they come back i do not follow them.
Når de kommer tilbake, blir jeg ikke med dem.
So judge between them by what has been revealed by god, and do not follow their whims, side-stepping the truth that has reached you.
Så døm mellom folk ved det gud har åpenbart, og følg ikke deres forestillinger til fortrengsel for den sannhet som du har mottatt.
Follow what is revealed to you from your lord, and do not follow other masters beside him.
Følg det som er sendt dere fra Herren! følg ingen beskyttende venner utenom Ham!
Therefore persist and do not follow the path of those who are ignorant.".
Hold rett kurs, og følg ikke deres vei som intet vet.».

Resultater: 195, Tid: 0.1426

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Do not follow" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer