DO NOT HATE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av do not hate i Norsk bokmål

Resultater: 120, Tid: 0.197

Engelsk-norsk ordbok
hater ikke

Eksempler på bruk av Do Not Hate i en setning og oversettelsene deres

I do not hate the germans.
Jeg hater ikke tyskerne.
Andrea, i do not hate your mother.
Jeg hater ikke moren din.

Anybody you don't hate?
Noen du ikke hater?
I do not hate anyone.
Jeg vil ikke hate noen.
Cooper. do not hate me.
Cooper. lkke hat meg.
Yeah, because steve says"Don't hate the player...".
Ja, for steve sier:"Ikke hat spilleren...".
Carl, my father does not hate you.
Min far hater ikke deg.
Please don't hate me.
Please, ikke hat meg.
He doesn't hate me. good luck.
Han hater ikke meg.
Please don't hate me.
Værså snill, ikke hat meg.
I don't hate myself.
Jeg hater ikke meg selv.
Then you said,"Angela, don't hate me.".
Og så sa du:"lkke hat meg, angela.".
Oh, don't hate the player, hate the game.
Lkke hat spilleren.-Hat spillet.
Don't hate me, man.
Du må ikke hate meg.
Hey, don't hate on the pussy, man.
Ikke hat på pusene.
He doesn't hate anybody.
Han hater ikke noen.
I don't hate your sisters.
Jeg hater ikke søstrene dine.
Don't hate me.
Lkke hat meg.
Please don't hate me!
Ikke hat meg.
Please don't hate me, lars.
Du må ikke hate meg, lars.
Don't hate me.- That's great.
Ikke hat meg for det.
Don't hate him.
Du må ikke hate ham.
I don't hate all men, grand master.
Jeg hater ikke alle menn, stormester.
Don't hate me, joe.
Lkke hat meg, joe.
But please, please, don't hate me.
Men ikke hat meg.
He doesn't hate me, right?
Han hater ikke meg, ikke sant?
Don't hate your mother for this.
Lkke hat moren din for dette.
I don't hate campaigning.
Jeg hater ikke valgkamp.
Don't hate me anymore, nick.
Ikke hat meg mer, nick.
Don't hate me because I'm beautiful.
Ikke hat meg fordi jeg er pen.

Resultater: 120, Tid: 0.197

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer