DO YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Do you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 38165, Tid: 0.1815

du (32935) dere (2245) du det (111) gjør du (369) har du (175) deg (124) du ha (29) det deg (19) gjør deg (13)

Eksempler på bruk av Do you i en setning og oversettelsene deres

Du

( you )
Do you think it 's alexander pearce?
Tror du det er alexander pearce?
Do you not have your car?
Har du ikke bilen din?

Dere

( you )
What do you think it is?
Hva tror dere det er?
Who do you think i am?
Hvem tror dere at jeg er?

Du det

Do you think this is too much?
Tror du det her er for mye?
Cobb, do you hear that?
Hører du det, cobb?

Gjør du

You never pray, do you, davy?
Du ber aldri, gjør du vel, davy?
So what do you.
Så hva gjør du.

Har du

Do you mind if sonny and i take the truck?
Har du noe i mot at sonny og jeg tar bilen?
Where do you think you are going with my horse?
Hvor har du tenkt deg med hesten min?
Andre setningseksempler
Do you have sons, gordon pasha?
Har du sønner, gordon pasha?
Why do you hate my sisters?
Hvorfor hater du søstrene mine?
What do you know about what i have done?
Hva vet dere om hva jeg har gjort?
What do you expect, scott?
Hva forventet du, scott?
Who do you think it is?
Hvem tror dere det er?
What do you.
Hva gjør du.
What do you think has happened?
Hva tror dere har skjedd?
Why do you nothing to do with it?
Hvorfor gjør du ikke noe med det?
Why do you even bother carrying this?
Hvorfor bryr du deg om å bære på dette?
Where do you think you are going?
Hvor har du tenkt deg? ut?
Do you remember maury sline?
Husker du maury sline?
Yeah, daddy, it will do you good.
Det vil du ha godt av.
Where do you think you are going, mr. domzalski?
Hvor har du tenkt deg, herr domzalski?
Why do you...- stop!
Hvorfor gjør du dette?
Do you want me to tell you how much we have loved?
Skaljegfortelle deg hvor mye vi har elsket?
Groves? do you think that 's wise?
Tror du det er så lurt?
Where do you think we are?
Hvor tror dere vi er?
Do you know where jason is?
Vet du hvor jason er?
Why do you care?
Hva bryr det deg? ja!
Who do you think i am?
Hvem tror dere jeg er?

Resultater: 38165, Tid: 0.1815

Ord for ord oversettelse


S Synonymer for "do you"


you doin
have you
are you doing
you got
you ever
have you had
're you doing
that what you
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer