DO YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "do you" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 979, Tid: 0.3238

gjør du de du det har du du ha det deg gjør deg

Eksempler på Do You i en setning

Do you feel tough now?- no.
Nei, det gjør du ikke.
Do you see her, Lawrence?
Ser de henne, Lawrence?
Do you ever do that with me?
Gjør du det med meg?
And that sudden brightness coming, do you see it, Nazarius?
Og ser du det lyset, Nazarius?
How do you work it?
Hvordan gjør du det?
Do you know who killed her? maybe.
Vet de hvem som drepte henne?
Why do you travel through time?
Hvorfor har du reist gjennom tiden?
Do you think this is too much?
Tror du det her er for mye?
Tell me this: do you always do mary's bidding?
Si meg, gjør du alltid som maria sier?
Do you know where he was going?
Vet de hvor han skulle?
Why do you nothing to do with it?
Hvorfor gjør du ikke noe med det?
Do you want more? do you want.
Vil du ha mer?
Do you think he's a german spy?
Tror de han er tysk spion?
Cobb, do you hear that?
Hører du det, Cobb?
Do you mind if sonny and i take the truck?
Har du noe i mot at sonny og jeg tar bilen?
Alice, do you want anything?
Vil du ha noe, Alice?
Do you really mean that? yes.
Gjør du virkelig det?
Where do you think you're going with my horse?
Hvor har du tenkt deg med hesten min?
Why do you even care?
Hvorfor bryr det deg?
Why do you need to ask me?
Hvorfor trenger de spørre meg?
Groves? do you think that's wise?
Tror du det er så lurt?
Rainbow: no... I'm gonna do you a favor, son.
Jeg gjør deg en tjeneste og gir ham ris.
Why do you care?
Hva bryr det deg? Ja!
Oh, uh, do you need any yogurt?
Vil du ha yoghurt?
Do you have family in london, sir?
Har de familie i London?
Do you, mr. Briggs?
Gjør du, mr. Briggs?
Do you think more planes will come?
Tror du det vil komme flere fly?
Where do you think you're going, mr. Domzalski?
Hvor har du tenkt deg, herr Domzalski?
Why do you think toby is so suspicious of him?
Hvorfor tror de toby er så mistroisk?
Do you forget who i am?
Har du glemt hvem jeg er?

Resultater: 979, Tid: 0.3238

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "do you"


are you doin
is you do
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer