DO YOU KNOW PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "do you know" i Norsk bokmål

Resultater: 3775, Tid: 0.3917

vet du kjenner du vet dere vet du hva vet de vet du om kjenner dere vet man du vite visste du kjente du du kjent veit du man vite

Eksempler på Do You Know i en setning

How do you know it was him?
Hvordan vet du at det var ham?
Do you know jules Verne?
Kjenner du jules Verne?
Jeff, do you know what you are?
Jeff, vet du hva du er?
What do you know about sigmund Freud?
Hva vet du om sigmund Freud?
Kyle timmons. do you know him?
Kyle timmons, kjenner du ham?
Do you know how many are dead so far?
Vet dere hvor mange som har dødd?
Do you know their names?
Vet du hva de heter?
Do you know where the scissors are?
Vet du hvor saksen er?
Do you know why fighter planes fly over norway upside-down?
Vet dere hvorfor jetflyene flyr opp ned over Norge?
Do you know another abrukevicius in Oslo?
Kjenner du en annen abrukevicius i Oslo?
Do you know the most surprising thing about divorce?
Vet du hva som er mest overraskende ved skilsmisse?
Do you know anything about whales? Huh?
Vet dere noe om hvaler?
Do you know a helen Hayes?
Kjenner du en helen Hayes?
Do you know where jason is?
Vet du hvor jason er?
And how do you know that she knows?
Og hvordan vet de at hun vet det?
Do you know that we haven't danced once?
Vet du hva, vi har ikke danset en eneste gang?
Anatoly brodsky, do you know him?
Anatoly brodsky, kjenner du ham?
How do you know he will be there tonight?
Hvordan vet de at han vii være der?
Well, how do you know she was doing it for him?
Vet dere at hun gjorde det for ham?
Do you know of any pimps, running girls from eastern Europe?
Vet du om noen av hallikene som tar hit jentene fra Øst–Europa?
Do you know what diamonds are?
Vet du hva diamanter er?
Do you know the real time though, by any chance?
Vet du hva klokka er?
Do you know where it's coming from?
Vet dere hvor det kommer fra?
Do you know anybody who didn't particularly like Joey?
Vet du om noen som ikke likte Joey?
Do you know terry Malloy?
Kjenner dere terry Malloy?
Do you know rodrigo Mendoza?
Kjenner du rodrigo Mendoza?
Do you know where james is?
Vet du hvor james er?
Now, how do you know what cetewayo is doing?
Hvordan vet de hva cetshwayo gjør?
Do you know anyone named Jackson?
Vet du om noen som heter Jackson?
How else do you know it's yours?
Hvordan vet man da hva som er sitt?

Resultater: 3775, Tid: 0.3917

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer