DO YOU KNOW PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av do you know i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7020, Tid: 0.1668

do you know
vet du (2519) kjenner du (544) vet dere (170) du vite (64) vet de (32)

Eksempler på bruk av Do You Know i en setning og oversettelsene deres

How do you know it was him?
Hvordan vet du at det var ham?
Do you know jules verne?
Kjenner du jules verne?
Jeff, do you know what you are?
Jeff, vet du hva du er?
What do you know about sigmund freud?
Hva vet du om sigmund freud?

Kyle timmons. do you know him?
Kyle timmons, kjenner du ham?
Do you know how many are dead so far?
Vet dere hvor mange som har dødd?
Do you know why fighter planes fly over norway upside-down?
Vet dere hvorfor jetflyene flyr opp ned over norge?
Do you know another abrukevicius in oslo?
Kjenner du en annen abrukevicius i oslo?
And how do you know that she knows?
Og hvordan vet de at hun vet det?
Do you know where the scissors are?
Vet du hvor saksen er?
Do you know where jason is?
Vet du hvor jason er?
Do you know anything about whales? huh?
Vet dere noe om hvaler?
Do you know of any pimps, running girls from eastern europe?
Vet du om noen av hallikene som tar hit jentene fra øst europa?
Do you know a helen hayes?
Kjenner du en helen hayes?
How do you know he will be there tonight?
Hvordan vet de at han vii være der?
Do you know terry malloy?
Kjenner dere terry malloy?
Well, how do you know she was doing it for him?
Vet dere at hun gjorde det for ham?
Now, how do you know what cetewayo is doing?
Hvordan vet de hva cetshwayo gjør?
Do you know what diamonds are?
Vet du hva diamanter er?
Do you know anybody who did not particularly like joey?
Vet du om noen som ikke likte joey?
Anatoly brodsky, do you know him?
Anatoly brodsky, kjenner du ham?
Do you know rodrigo mendoza?
Kjenner du rodrigo mendoza?
Do you know who killed her? maybe.
Vet de hvem som drepte henne?
Do you know where it 's coming from?
Vet dere hvor det kommer fra?
Do you know where james is?
Vet du hvor james er?
Do you know anybody who might like a couple of free drinks?
Kjenner dere noen som har lyst på gratis drinker?
Do you know anyone named jackson?
Vet du om noen som heter jackson?
How else do you know it 's yours?
Hvordan vet man da hva som er sitt?
Douglas, do you know where your son josh is right now?
Douglas, vet du hvor din sønn josh er akkurat nå?
Do you know anything about the motive?
Vet dere noe om motivet?

Resultater: 7020, Tid: 0.1668

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer