Oversettelse av "doing" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 11495, Tid: 0.2231

gjør gjøre det med driver gjor verk klarer gjorde gjort gjøres drev klarte gjø

Eksempler på Doing i en setning

What's johnny gannon doing here?
Hva gjør johnny gannon her?
What are you doing today with your newfound freedom?
Hva skal du gjøre i dag med din nye frihet?
What's george takei doing here?
Hva gjør george takei her?
What are you doing with them?
Hva gjør du med dem?
Boss, how's the stock doing? going up.
Hvordan går det med aksjene?
I'm gonna be doing this the entire time.
Jeg skal gjøre dette hele tiden.
Whatever Michael's doing, he doesn't need to do it now.
Michael trenger ikke gjøre det han gjør.
How are you doing, sweetie?
Hvordan går det med deg kjære?
What are they doing around that ridge?
Hva driver de med på ryggen?
Colin Farrell's doing matterhorn.
Colin farrell gjør"Matterhorn".
How's ro doing down there?
Hvordan går det med Ro?
Did you ever consider doing something drastic?
Vurderte du å gjøre noe drastisk?
Winston. what are you doing in the water, dear?
Winston, hva gjør du i vannet?
What are you doing here, Griffin?
Hva gjor du her, Griffin?
What are you doing down there, Eleanor? corporate charters?
Hva driver du med der, Eleanor?
This is all Matthew's doing, though i wash my hands of it.
Det er matthews verk. jeg toer mine hender.
What the hell are you doing, Cooter?- sorry, officer.
Hva driver du med, Cooter?
How's he doing, marshal?
Hvordan går det med han, marshal?
What are you doing here, rat-boy?
Hva gjør du her, rottegutt?
Freddy, whatever are you doing here?
Freddy, hva gjor du her?
Oh, i didn't think i would be doing this twice today.
Jeg trodde ikke jeg skulle gjøre dette to ganger i dag.
What are you doing in there?
Hva driver du med?
What are you doing with me?
Hva gjør du med meg?
You doing something with Juliette?
Skal du gjøre noe med Juliette?
This is his doing, not ours.
Det var hans verk, ikke vårt.
How's johnny doing?
Hvordan er det med Johnny?
What... what are you doing here?
Hva gjor du her?
I'm really doing it! oh, my gosh!
Jeg klarer det faktisk!
How's he doing these days?
Hvordan går det med ham om dagen?
It has been my own doing, and i ought to feel it.
Dette er mitt eget verk, og jeg fortjener å få føle det.

Resultater: 11495, Tid: 0.2231

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "doing"


are
can
making
get
realize
handled
ask
ran
engage
will
operate
conducted
committed
renders
manage
executes
realising
specialize
would
accomplishes
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer