DOING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av doing i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 13798, Tid: 0.0851

Eksempler på bruk av Doing i en setning og oversettelsene deres

What are you doing with my son?
Hva gjør du med sønnen min?
What are you doing here, chris?
Hva gjør du her, chris?
We can not keep doing this.
Vi kan ikke gjøre dette lenger.
You are not doing this alone anymore, alyson.
Du skal ikke gjøre dette alene lenger, alyson.

What are you doing now, billy?
Hva driver du med nå?
What are you doing here, alex?
Hva gjør du her, alex?
What are you doing here, melanie?
Hva gjør du her, melanie?
What are you doing here, griffin?
Hva gjor du her, griffin?
What are you doing to me out there?
Hva driver du med der ute?
I said, i am not doing this.
Jeg vil ikke gjøre dette, sa jeg.
We should not be doing this as partners.
Vi burde ikke gjøre dette når vi er partnere.
Freddy, whatever are you doing here?
Freddy, hva gjor du her?
This is his doing, not ours.
Det var hans verk, ikke vårt.
What are you doing with these christ-killers?
Hva gjør du med disse jesusmorderne?
What are you doing with sun quan?
Hva driver du og sun quan med?
We are not doing this again.
Vi skal ikke gjøre dette igjen.
It has been my own doing, and i ought to feel it.
Dette er mitt eget verk, og jeg fortjener å få føle det.
What are you doing with my mama 's car?
Hva gjor du med min mors bié?
How you doing there, sugar?
Hvordan har du det?
What are you doing down there, eleanor? corporate charters?
Hva driver du med der, eleanor?
I am not doing this with you, jamal.
Jeg gjør ikke dette med deg, jamal.
I am just doing my job, chloe.
Jeg gjør bare jobben min, chloe.
Cal, what are you doing with a daughter that 's grown up?
Hvorfor har du en voksen datter?
How is jonas doing?
Hvordan går det med jonas?
What... what are you doing here?
Hva gjor du her?
Well, that 's your doing, not mine.
Det er ditt verk, ikke mitt.
You ai not doing this without me.
Du får ikke gjøre dette uten meg.
What are you doing to...?
Hva driver du med?
What are you doing with my daughter?
Hva gjør du med min datter?
How you doing in here, man?
Hvordan har du det her?

Resultater: 13798, Tid: 0.0851

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer