DONE BEFORE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av done before i Norsk bokmål

Resultater: 65, Tid: 0.0697

Eksempler på bruk av Done Before i en setning og oversettelsene deres

You have had this done before, haven't you?
Du har hatt dette gjort før, ikke sant?
It's been done before. on my planet.
Det er gjort før, på planeten min.
I thought we didn't talk about what we have done before.
Jeg trodde vi ikke snakket om hva man hadde gjort før.
And then i did something i have never done before.
Og så gjorde jeg noe jeg aldri hadde gjort før.

The good deeds a man has done before defend him.".
De gode gjerningene en mann har gjort før, forsvarer ham.
Just so you know, it has been done before.
Bare så du vet det, så har det blitt gjort før.
It's never been done before.
Det er aldri blitt gjort før.
It's never been done before, has it?
Det har aldri blitt gjort før.
You did things to me you have never done before.
Du gjorde ting med meg som du aldri har gjort før.

This is like nothing you have done before, little brother.
Dette er ikke som noe du har gjort før, lillebror.
That's nothing sheldon hasn't done before.
Ingenting sheldon ikke har gjort før.
It's never been done before.
Det har aldri vært gjort før.
Do something you have never done before.
Gjør noe de aldri har gjort før.
Νo, that's been done before.
Nei, det er gjort før.
I mean, it's never been done before.
Det har aldri blitt gjort før.
Do something you have never done before.
Men gjør noe du aldri har gjort før.
In a fool drive that's never been done before.
Det er aldri gjort før.
We got a lot to get done before Perry's trial.
Vi har mye å gjøre før perrys rettssak.
What do you wish you would done before you died?
Hva vil dere gjøre før dere dør?
The union ain't gonna sell us down the river like they done before?
Hvordan vet vi at fagforeningen ikke svikter som den gjorde før?
The damage has already been done before the disease takes hold. hm.
Skaden er allerede skjedd før sykdommen tar grep.
I want it done before we start.
Jeg vil få det overstått før vi begynner.
Cause i wanted to get them done before i saw jimmy. Jimmy?
Jeg ville ha det unnagjort før jeg møtte jimmy.
You will wanna get that done before the rain comes in spring.
Du bør gjøre det før regnet kommer til våren.
I had it done before the wedding.
Jeg fikk det laget før bryllupet.
Neo! i was hoping to have these done before you got here.
Jeg håpet å ha disse ferdige før du kom.
I have never done before.
Som jeg aldri har gjort for.
Yeah, i just want to get this done before it gets dark.
Ja, jeg vil gjerne ha det gjort innen det blir mørkt.
He let the wildlings through our gates as no lord commander has ever done before.
Ingen øverstkommanderende har gjort det før.
But you promise to get all the deliveries done before you go, right?
Men du lover at alle leveransene er ordnet før du drar?

Resultater: 65, Tid: 0.0697

SE OGSÅ

Se også


"Done before" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer