DOSE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Dose i Norsk bokmål

Resultater: 15468, Tid: 0.0715

Eksempler på bruk av Dose i en setning og oversettelsene deres

Ml dose contains:.
Ml dose inneholder:.
Increase of dose of probenecid or sulfinpyrazone may be necessary.
Økt dosering av probenecid eller sulfinpyrazon kan være nødvendig.
Dose( 0.5 ml) contains:.
Dose( 0,5 ml) inneholder:.
Weeks, reduce dose by 100 mg and resume treatment.
Uker, reduser dosen med 100 mg og gjenoppta behandlingen.
Methadone individual dose ranging from 55 mg to 150 mg once daily.
Individuell dosering fra 55 mg til 150 mg én gang daglig.
Dose( 100 microlitres) contains 100 micrograms fentanyl.
Dose( 100 mikroliter) inneholder 100 mikrogram fentanyl.
The usual starting dose is 2 sprays in each nostril once every day.
Vanlig startdose er 2 doser i hvert nesebor én gang daglig.
Dose before breakfast.
Dose før frokost.
Increase of dose of probenecid or sulfinpyrazone may be necessary.
Økt dosering av probenecid eller sulfinpyrazon kan være nødvendig.
HES/ CEL( at dose 400 mg).
HES/KEL( ved dosen 400 mg).
The usual starting dose is 2 sprays in each nostril once every day.
Vanlig startdose er 2 doser i hvert nesebor én gang daglig.
Ml dose contains:.
Ml dose inneholder:.
No dose adjustment is necessary for children 8-16 years.
Det er ikke nødvendig å justere doseringen til barn fra 8 16 år.
The usual dose of roactemra is 8 mg per kg of body weight.
Vanlig dosering for roactemra er 8 mg per kg kroppsvekt.
Weeks, reduce dose by 100 mg and resume treatment.
Uker, reduser dosen med 100 mg og gjenoppta behandlingen.
X 14 dose inhaler.
X 14 doser i inhalator.
HES/ CEL( at dose 400 mg).
HES/KEL( ved dosen 400 mg).
It is important that you take your dose as advised by your doctor.
Det er viktig at du tar dosene som forskrevet av legen din.
The recommended dose for adults( including elderly patients) is as follows:.
Den anbefalte doseringen til voksne( inklusive eldre pasienter) er som følger:.
Dose( 0.5 ml) contains:.
Dose( 0,5 ml) inneholder:.
Methadone individual dose ranging from 55 mg to 150 mg once daily.
Individuell dosering fra 55 mg til 150 mg én gang daglig.
The recommended dose for children and teenagers is as follows:.
Den anbefalte doseringen til barn og tenåringer er som følger:.
Dose( 100 microlitres) contains 100 micrograms fentanyl.
Dose( 100 mikroliter) inneholder 100 mikrogram fentanyl.
X 14 dose inhaler.
X 14 doser i inhalator.
It is important that you take your dose as advised by your doctor.
Det er viktig at du tar dosene som forskrevet av legen din.
Inject the full dose with a new pen:.
Injisere hele dosen med en ny penn:.
Thereafter, the usual dose is 20 mg every other week.
Deretter er vanlig dosering 20 mg annenhver uke.
Lack of efficacy and risk of infection with high dose melphalan conditioning regimen.
Manglende effekt og risiko for infeksjoner ved kondisjoneringsregime med høye doser av melfalan.
Dose before breakfast.
Dose før frokost.
The usual dose is one 400 mg tablet twice a day.
Den vanlige doseringen er en 400 mg tablett to ganger hver dag.

Resultater: 15468, Tid: 0.0715

S Synonymer for "dose"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer