DOWN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av down i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 23760, Tid: 0.3023

Eksempler på bruk av Down i en setning og oversettelsene deres

Down with lincoln!
Ned med lincoln!
Down, daphne.
Ned, daphne.
They overtook me down in juárez mexico.
De tok meg nede i juárez, mexico.
Chili 's down in monroe had a vampire bus boy.
Chilis down har en diskplukker som er vampyr.

Alfred, come down.
Kom ned, alfred.
If you hold him down, you could hurt him.
Hvis du holder ham nede, kan du skade ham.
Welcome down under.
Velkommen down under.
Take her down, jon.
Ta henne ned, jon.
With shields down, it might be possible.
Med skjoldene nede kan det være mulig.
I am from down under.
Fra down under.
Once the minefield is down we will have more than enough ships.
Når minefelt er nede vi vil ha mer enn nok skip.
I know you look down on me, rachel.
Jeg vet at du ser ned på meg, rachel.
From down under, new zealand.
Fra down under, new zealand.
Jared, it 's chaos down here.
Jared, det er kaos her nede.
Theresa falls down the stairs.
Theresa faller ned trappen.
On first down, the handoff is to jones.
Første down, ballen havner borte hos jones.
There is something down here, john.
Det er noe her nede, john.
Wyatt did not burn my world down.
Wyatt brant ikke ned min verden.
Well, you can fly down with connie and me on our honeymoon.
Vel, du kan fly ned med connie og meg på bryllupsreisa vår.
Thunder from down under been necking with somebody else?
Har thunder from down under fått napp med noen andre?
This is dennis james with jim healy down here at ringside.
Dette er dennis james med jim healy her nede ringside.
No, joey, it 's just me down here.
Nei, joey, det er meg her nede.
Are the parties like down and out in beverly hills?
Er festene som i down and out in beverly hills?
Can you and your brother drive two cars down to aintry for us?
Kan du og din bror kjøre to biler ned til aintry for oss?
Ed, you have been down here too long.
Ed, du har vært her nede for lenge.
I saw the house burn down.
Jeg så huset brenne ned.
I mean, what are the odds that double down told darhk about lair 2.
Hva er oddsen at double down fortalte darkh om lair 2.
Be advised mikey is down.
Mikey er nede.
Uncle jack 's flying me down.
Onkel jack flyr meg ned.
They call themselves the get down brothers, or something stupid.
De kaller seg get down brothers, eller noe teit.

Resultater: 23760, Tid: 0.3023

"Down" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer