EACH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "each" i Norsk bokmål

Resultater: 6031, Tid: 0.1387

hver hvert

Eksempler på bruk av "Each" i en setning og oversettelsene deres

Votrient 200 mg: each tablet contains 200 mg pazopanib.
Votrient 200 mg: hver tablett inneholder 200 mg pazopanib.
Each 0.5 mg film-coated tablet contains 120.5 mg lactose.
Hver 0,5 mg filmdrasjerte tablett inneholder 120,5 mg laktose.
Before dilution, each vial is to be inspected for particulate matter and discolouration.
Før fortynning skal hvert hetteglass kontrolleres for partikler og misfarging.
Each film-coated tablet contains 150 mg darunavir(as ethanolate).
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg darunavir(som etanolat).
Following reconstitution, each vial of thyrogen contains 0.9 mg of thyrotropin alfa in 1.0 ml.
Etter rekonstituering inneholder hvert hetteglass thyrogen 0,9 mg tyreotropin alfa i 1,0 ml.
Each film-coated tablet contains 150 mg of maraviroc.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg maraviroc.
Yondelis 0.25 mg: each vial of powder contains 0.25 mg of trabectedin.
Yondelis 0,25 mg: hvert hetteglass med pulver inneholder 0,25 mg trabektedin.
Paul, can i read each chapter when you're finished?
Paul, kan jeg lese hvert kapittel når du er ferdig?
Each film-coated tablet contains 152 mg lactose anhydrous per tablet.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 152 mg laktose, vannfri.
Each tablet contains 1.82 mg sucrose.
Hver tablett inneholder 1,82 mg sukrose.
And he was near me in each case as i noticed the differences.
Han var nær meg i hvert tilfelle jeg la merke til forskjellene.
Breathe each breath with me as if it were your last.
Pust hvert åndedrag med meg som om det var ditt siste.
Each tablet contains 100 mg of vandetanib.
Hver tablett inneholder 100 mg vandetanib.
Each tablet contains 14 mg of teriflunomide.
Hver tablett inneholder 14 mg teriflunomid.
Everyone had four faces, and each one of them had four wings.
Og hvert av dem hadde fire ansikter og hvert av dem fire vinger.
Each tablet contains 15 mg or 20 mg of rivaroxaban.
Hver tablett inneholder 15 mg eller 20 mg rivaroksaban.
Packs contain 1 or 5 vials, each with 5 ml of solution.
Pakkene inneholder 1 eller 5 hetteglass, hvert med 5 ml løsning.
So, you wrote prayers for each area of your life?
Så, du skrev bønner for hvert område av livet ditt?
Each tablet contains 2.5 mg desloratadine and 120 mg pseudoephedrine sulphate.
Hver tablett inneholder 2,5 mg desloratadin og 120 mg pseudoefedrinsulfat.
We cannot buy a new wardrobe for each displacement.
Vi kan ikke kjøpe nye klær for hvert sted.
Each tablet contains 25 mg of lactose anhydrous.
Hver tablett inneholder 25 mg vannfri laktose.
Each tablet contains 375 mg, 500 mg, or 750 mg ranolazine.
Hver tablett inneholder 375 mg, 500 mg eller 750 mg ranolazin.
Each tablet of aprovel 150 mg contains 150 mg irbesartan.
Hver tablett aprovel 150 mg inneholder 150 mg irbesartan.
Each tablet of karvea 150 mg contains 150 mg irbesartan.
Hver tablett karvea 150 mg inneholder 150 mg irbesartan.
Each tablet of sabervel 150 mg contains 150 mg irbesartan.
Hver tablett sabervel 150 mg inneholder 150 mg irbesartan.
Sachets- each sachet contains medicine for a single dose.
Doseposer – hver dosepose inneholder legemiddel til engangsbruk.
Each one a lovely.
Hver eneste en er nydelig.
Each 16 ml vial contains 400 mg of bevacizumab.
Hvert 16 ml hetteglass inneholder 400 mg bevacizumab.
Each 20 cm2 transdermal patch contains 6 mg norelgestromin and 600 micrograms ethinyl estradiol.
Hvert 20 cm2 depotplaster inneholder 6 mg norelgestromin og 600 mikrogram etinyløstradiol.
And a glass for each one.
Et glass per flaske.

Resultater: 6031, Tid: 0.1387

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Each" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer