EACH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av each i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 11829, Tid: 0.0555

Eksempler på bruk av Each i en setning og oversettelsene deres

Each film-coated tablet contains 100 mg lacosamide.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg lakosamid.
Each film-coated tablet contains 150 mg cobicistat.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg kobicistat.
Powder vial: each vial contains 40 mg parecoxibas 42.
Pulver hetteglass: hvert hetteglass inneholder 40 mg parekoksib(som 42,36 mg parekoksibnatrium).
Each tablet contains 100 mg avanafil.
Hver tablett inneholder 100 mg avanafil.

Powder vial: each vial contains 40 mg parecoxibas 42.
Pulver hetteglass: hvert hetteglass inneholder 40 mg parekoksib(som 42,36 mg parekoksibnatrium).
Each tablet contains 100 mg etravirine.
Hver tablett inneholder 100 mg etravirin.
Yondelis 0.25 mg: each vial of powder contains 0.25 mg of trabectedin.
Yondelis 0,25 mg: hvert hetteglass med pulver inneholder 0,25 mg trabektedin.
Each tablet contains 100 mg vandetanib.
Hver tablett inneholder 100 mg vandetanib.
Yondelis 0.25 mg: each vial of powder contains 0.25 mg of trabectedin.
Yondelis 0,25 mg: hvert hetteglass med pulver inneholder 0,25 mg trabektedin.
Paul, can i read each chapter when you're finished?
Paul, kan jeg lese hvert kapittel når du er ferdig?
Each tablet contains 150 mg irbesartan.
Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan.
Each tablet contains 168.64 mg sorbitol(E420).
Hver tablett inneholder 168,64 mg sorbitol(E420).
That's one day for each year i have worked here.
Det er én dag for hvert år jeg har jobbet her.
Fluenz tetra will be given as a spray in each nostril.
Fluenz tetra vil bli gitt som spray i hvert nesebor.
Each tablet contains 20 mg telmisartan.
Hver tablett inneholder 20 mg telmisartan.
Additionally for each vial the packs contain:.
I tillegg inneholder pakningen(for hvert hetteglass):.
Each tablet contains: irbesartan 150 mg.
Hver tablett inneholder: irbesartan 150 mg.
Packs contain 1 or 5 vials, each with 5 ml of solution.
Pakkene inneholder 1 eller 5 hetteglass, hvert med 5 ml løsning.
Each film-coated tablet contains 100 mg lacosamide.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg lakosamid.
Each film-coated tablet contains 150 mg cobicistat.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg kobicistat.
Fluenz tetra will be given as a spray in each nostril.
Fluenz tetra vil bli gitt som spray i hvert nesebor.
Packs contain 1 or 5 vials, each with 5 ml of solution.
Pakkene inneholder 1 eller 5 hetteglass, hvert med 5 ml løsning.
Each tablet contains 100 mg avanafil.
Hver tablett inneholder 100 mg avanafil.
So, you wrote prayers for each area of your life?
Så, du skrev bønner for hvert område av livet ditt?
Each tablet contains 100 mg etravirine.
Hver tablett inneholder 100 mg etravirin.
Each tablet contains 150 mg irbesartan.
Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan.
Each tablet contains 168.64 mg sorbitol(E420).
Hver tablett inneholder 168,64 mg sorbitol(E420).
Each tablet contains 20 mg telmisartan.
Hver tablett inneholder 20 mg telmisartan.
Each tablet contains 375 mg, 500 mg, or 750 mg ranolazine.
Hver tablett inneholder 375 mg, 500 mg eller 750 mg ranolazin.
Each tablet contains: irbesartan 150 mg.
Hver tablett inneholder: irbesartan 150 mg.

Resultater: 11829, Tid: 0.0555

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer