EVERY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Every i Norsk bokmål

Resultater: 22099, Tid: 0.1147

hver enhver all hvert eneste alle hvert ethvert

Eksempler på bruk av Every i en setning og oversettelsene deres

Mg or 1 g every 8 hours 1 or 4 hours.
Mg eller 1 g hver 8. time 1 eller 4 timer.
Captain queeg has every symptom of acute paranoia.
Kaptein queeg har alle symptomene på akutt paranoia.
Mg or 1 g every 8 hours 1 or 4 hours.
Mg eller 1 g hver 8. time 1 eller 4 timer.
You eat every day.
Du spiser hver dag.
God blesses every child, born and unborn, with an immortal soul.
Gud velsigner alle barn, fødte og ufødte, med en udødelig sjel.
I am going to kill every woman you love until you die.
Jeg vil drepe enhver kvinne du elsker, til du dør.
Behind every captain with glittering eyes.
Bak enhver kaptein med glitrende øyne.
You need to take prednisone or prednisolone every day while you are taking ZYTIGA.
Du må ta prednison eller prednisolon hver dag mens du tar ZYTIGA.
Every picture in the collection was numbered and briefly described in a ledger.
Hvert eneste bilde ble nummerert og kort beskrevet i en protokoll.
I did not try every recipe in the book.
Jeg prøvde ikke alle oppskriftene i boken.
How grateful i was for every moment i was with you.
Hvor takknemlig jeg var for hvert øyeblikk jeg var sammen med deg.
We have tried every hotel in puerto vallarta.
Vi har prøvd alle hotellene i puerto vallarta.
You need to take prednisone or prednisolone every day while you are taking ZYTIGA.
Du må ta prednison eller prednisolon hver dag mens du tar ZYTIGA.
In every war, there is an enemy.
I enhver krig er det en fiende.
Every year! i told you, wear a diaper!
Hvert eneste år har jeg bedt deg å ta på deg bleie!
I did not realize you needed every detail.
Jeg visste ikke at du trengte enhver detalj.
And you supported his every folly from here to jerusalem and back.
Og du støttet all hans galskap, herfra til jerusalem og tilbake.
Happens every year, mr. murphy.".
Skjer hvert år, mr. murphy.".
Every corps in our army is taking thousands of prisoners each day.
Hvert eneste korps i vår armé tar tusenvis av fanger hver dag.
I have lived with this every day of my life.
Jeg har levet med dette hver dag av mitt liv.
They will send our description to every skip between here and midway.
De sender beskrivelsen vår til alle skip mellom her og midway.
And every.
Og hver.
I have called every contact i have from paris to bangkok.
Jeg har ringt alle kontakter fra paris til bangkok.
Not every noe lani is a puka lani.
Ikke all noa lani er en puka lani.
I pay every minute.
Jeg betaler hvert minutt.
And i knew that every human expression needs a figurehead.
Jeg visste at ethvert menneskelig uttrykk trenger en gallionsfigur.
Every ares mission requires three years of pre-supplies.
Hvert eneste ares oppdrag krever tre år med forhånds sendte forsyninger.
Three days until the coronation, and a dress for every occasion.
Tre dager til kroningen, og en kjole til enhver anledning.
You had every choice.
Du hadde hvert valg.
So, we broke every rule we had... and we made you.
Så vi brøt alle regler vi hadde... og laget deg.

Resultater: 22099, Tid: 0.1147

S Synonymer for "every"


all
any
all of them
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer