EVERYBODY PÅ NORSK BOKMÅL

Eksempler på bruk av Everybody i en setning og oversettelsene deres

I need everybody.
Jeg trenger alle sammen.
Keep everybody in the wagons.
Hold folk i vognene.
Travis gave everybody a chance of leaving.
Travis ga aiie muiigheten tii a ga.
And now everybody knows i am pregnant.
Og nå vet alle at jeg er gravid.
You affected everybody in this room.
Du påvirket alle i dette rommet.
Hey, everybody, i am from holland.
Hei, alle sammen, jeg er fra holland.
All right, everybody, watch the birdy.
Ålreit, folkens. se på fuglen.
Where is everybody? hello, masters.
Hvor er aiie sammen? haiio, masters.
And everybody loves bacon.
Og alle elsker bacon.
He was telling everybody he was from egypt.
Han fortalte alle at han var fra egypt.
Hey, everybody, jimmy lake here.
Hei, folkens. jimmy lake her.
Hey, everybody.
Hei, aiie sammen.
I am so excited for everybody to meet my sons.
Så spennende at dere skal møte sønnene mine.
I manufactured the napalm that made everybody 's skin fall off.
Jeg laget napalmen som fikk folks hud til å falle av.".
Okay, thank you everybody we are done for today.
Okay, takk allesammen vi er ferdige for i dag.
The weather and everybody 's health.
Vaeret og folks helse.
Is everybody happy?
Er aiie giade?
But, you know, mostly everybody in this neighborhood got asthma or, either cancer.
For det meste har folk i nabolaget astma eller kreft.
Everybody knows who you are, lycus.
Alle vet hvem du er, lycus.
Everybody in for denver!
Folkens, alle ombord til!
For everybody 's sake, i must go back to moscow.
For alles skyld må jeg dra tilbake til moskva.
Trace, you round up everybody that can ride a horse or pull a trigger.
Trace, samle sammen alle som kan ri eller skyte.
Everybody in! everybody in!
Alle sammen inn!
How did everybody sleep?
Hvordan har dere sovet?
I just wanna congratulate everybody on a fine job, well done!
Jeg vil gratulere dere alle med en vel utført jobb!
Everybody says she were not!
Foik sier noe annet!
Everybody do not know your mama.
De kjente ikke moren din.
You think everybody gets met in a bar gets a baby?
Tror du aiie som treffes der får barn?
He shut everybody down for two hours to make it look good.
Han stengte bookmakerkontorene i to timer, for syns skyld.
Welcome, everybody, to the caganescu operation.
Velkommen alle sammen, til operasjon caganescu.

Resultater: 30, Tid: 0.0218

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer