EVERYTHING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Everything i Norsk bokmål

Resultater: 22187, Tid: 0.0325

Eksempler på bruk av Everything i en setning og oversettelsene deres

You know everything, do not you?
Du vet alt du, gjør du ikke?
Because he 's everything you are not.
Fordi han er alt det du ikke er.
Everything 's fine, though.
Alt er bra.
He was everything that paddy was not.
Han var alt det paddy ikke var.
Everything i could manage short of selling my house.
Alt jeg har, bortsett fra huset.
Everything 's going to be okay.
Alt kommer til å bli bra.
We know everything about you and your family.
Husk at vi vet alt om deg og familien din.
And everything you are not.
Og alt dere ikke er.
Billy was everything julian wanted to be.
Billy var alt det julian ville være.
I know everything you know, harry kim.
Jeg vet alt du vet, harry kim.
He 's everything you are not?
Han er alt du ikke er.- jaså?
Losey and michael know everything.
Losey og michael vet alt.
Everything you had was old.
Alt du hadde var gammelt.
Everything you are, you are perfect.
Alt du er, du er perfekt.
You and kate lost everything.
Du og kate mistet alt.
Adrian, this ai not everything.
Adrian, dette er ikke alt.
John, you do not know everything.
John, du vet ikke alt.
Ghost and tasha have everything.
Ghost og tasha har alt.
Because you thought you knew everything.
Fordi du trodde du visste alt.
But love is not everything.
Men kjærlighet er ikke alt.
You... you think you know everything.
Du tror du vet alt.
But should not everything be different?
Men bør ikke alt være annerledes?
Without you, i have the island, the jewels, everything!
Uten deg har jeg øya, juvelene... ALT!
Finally i do not do everything myself.
EGENTLIG GJØR JEG IKKE ALT SELV.
Everything 's packed.
Alt er pakket.
It meant everything to me-- peace of mind, happiness, self-respect-- everything.
Det var for meg alt sjelefred, lykke, selvaktelse alt.
It meant everything to me-- peace of mind, happiness, self-respect-- everything.
Det var for meg alt sjelefred, lykke, selvaktelse alt.
Everything, dina.
Alt, dina.
Everything in place?
Er alt på plass?
Everything 's fine.
Helt fint.

Resultater: 22187, Tid: 0.0325

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer