EXACTLY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av exactly i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4551, Tid: 0.0864

Eksempler på bruk av Exactly i en setning og oversettelsene deres

Not exactly butch and sundance.
Ikke akkurat butch og sundance.
You knew exactly what he was.
Du visste nøyaktig hva han var.
You know exactly what i mean, metatron.
Du vet akkurat hva jeg mener, metatron.
I know exactly what you are.
Jeg vet nøyaktig hva du er.

You are exactly as i remembered you.
Du er akkurat som jeg husket deg.
What is it, exactly, with you and bugs?
Hva er det egentlig med deg og småkryp?
Not exactly, zeke.
Ikke helt, zeke.
I know exactly where we are.
Jeg vet nøyaktig hvor vi er.
We can not exactly show our faces.
Vi kan ikke akkurat vise ansiktene våre.
Not a shock, exactly, but obviously it was a tremendous surprise.
Ikke egentlig et sjokk, men selvsagt var det en stor overraskelse.
And that 's exactly why i need you bob lee.
Det er nettopp derfor jeg trenger deg, bob lee.
We both know exactly what you are.
Vi vet begge akkurat hva du er.
Exactly what is your relationship with mr. bennett?
Hva er egentlig ditt forhold til herr bennett?
And what exactly are we celebrating?
Og hva nøyaktig feirer vi?
I do not know exactly what he 's doing.
Jeg vet ikke helt hva han gjør.
What exactly is your relationship to that woman?
Hva er egentlig ditt forhold til den kvinnen?
Mariko, where exactly are you?
Mariko, nøyaktig hvor er du?
I know exactly where your body is.
Jeg vet akkurat hvor kroppen din er.
Not exactly, sir.
Ikke helt, sir.
This is exactly where i should be.
Det er nettopp her jeg burde være.
I wanna know who exactly in zona you were working for.
Jeg vil vite eksakt hvem i zona du jobber for.
I am not exactly sure yet.
Jeg er ikke helt sikker ennå.
I know exactly where we are.
Jeg vet nøyaktig hvor vi er.
This is exactly what the nerds want.
Dette er presis det nerdene ønsker.
And what, exactly, is fair, kolyma?
Og hva er egentlig redelig, kolima?
Which is exactly what he hears from his mother every day.
Som er eksakt det han hører fra sin mor hver eneste dag.
He knows exactly who you are.
Han vet akkurat hvem du er.
That 's exactly why i fell for you.
Det er nettopp derfor jeg falt for deg.
And you will do exactly as i say.
Og du gjør nøyaktig som jeg sier.
What exactly are they doing here?
Hva er det egentlig de gjør her?

Resultater: 4551, Tid: 0.0864

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer